vrijdag 18 september 2009

Uitstappen of instappen?

Gisteravond vergaderden de commissies bestuur en samenleving over het ‘uitstapprogramma’ voor prostitutees. Of liever gezegd: een loopbaanveranderingsproject voor sexwerkers. Dat is althans de terminologie die de vertegenwoordigers van de rode draad gebruiken. En dat is natuurlijk ook waar het om gaat. Dat het voor sexwerkers die van baan willen veranderen lastig is, is evident. Het is voor mensen in ander werk soms ook al lastig. En ondanks dat prostitutie gelegaliseerd is, kan ik me voorstellen dat een sexwerker die gaat solliciteren nog wel eens een wenkbrauw fronsend omhoog ziet gaan. Begeleiding vanuit het maatschappelijk werk is op zich dan ook best wenselijk en denkbaar. De gemeente is dan ook op zoek gegaan naar een partij die daarin kan voorzien. En is toen uitgekomen bij scharlaken koord. En toen ging de schoen wringen. Het Scharlaken Koord is namelijk een christelijke organisatie. En ze neemt uitsluitend personeel aan dat het christelijke gedachtengoed onderschrijft. Daarmee ligt het gevaar van evangelisatie op de loer. En dat is op zich ook allemaal nog best bespreekbaar – we leven in een vrij land – maar de vraag is dan of de gemeente dat project moet subsidieren. We kennen immers een strakke scheiding tussen kerk en staat. De keuze die de raad nu moet maken is of het college door kan gaan met het Scharlaken Koord of niet. Uitgaande van de gedachte dat er op dit moment geen reeel alternatief voor handen is, neig ik er naar om het college het voordeel van de twijfel te geven en door te laten gaan met het Scharlaken Koord. Tegelijkertijd zal er dan onderzocht moeten worden of er een alternatief ontwikkeld kan worden dat niet gebonden is aan een religie. het feit dat het Scharlaken Koord werkt volgens de gedragscode voor het maatschappelijk werk biedt dan vooralsnog voldoende garantie dat er niet geevangeliseerd wordt en dat sexwerkers van alle gezindten ‘bediend’ kunnen worden. Wordt binnenkort vervolgd….

dinsdag 8 september 2009

Geslaagde Iftar


Het is Ramadan. En daarom werd er afgelopen zondag een Iftar georganiseerd in Wijkcentrum Binnensteeds. Ik heb een hele leuke avond gehad. Niet alleen lekker gegeten (kijk dat fruit eens!) maar ook leuke gesprekken gehad met mensen die me weer ‘s iets nieuws konden vertellen over de vraagstukken waar we in de stad mee te maken hebben. Kortom, goede input voor het werk in de commissie samenleving!

vrijdag 4 september 2009

Niet van de regen in de drup

Een huisuitzetting is een drama. In de eerste plaats voor degene die op straat komt te staan. Maar ook voor de gemeente, die zich geconfronteerd ziet met kosten. In feite levert een uitzetting alleen maar verliezers op. In dat opzicht is het ook niet verwonderlijk dat in het coalitieakkoord dat de VVD met SP en PvdA sloot werd opgenomen dat huisuitzettingen voorkomen moeten worden en dat er ‘geintervenieerd’ moet worden in de achterliggende problematiek. Dat akkoord leidde in 2008 tot een mooi convenant met de corporaties en de inrichting van een interventietraject. De praktijk leert echter – ik kom het tegen in de Commissie Beroep – en bezwaarschriften waar we woonzaken behandelen – dat er soms toch nog iets misgaat. De woningverhuurder meldt dan wel een betalingsachterstand bij de regievoerder die een oplossing gaat zoeken, maar stelt tegelijktertijd de vordering in handen van een deurwaarder of incassobureau. De huurder wordt dan weliswaar niet uitgezet, maar ziet zich wel geconfronteerd met oplopende kosten. Van de regen in de drup dus. Om hier een einde aan te maken diende ik gisteren samen met de collega’s van SP en PvdA een motie in die het college oproept om met de corporaties in gesprek te treden om deze weeffout in het convenant te herstellen. Die is raadsbreed aangenomen. Wethouder Van der Molen liet blijken dat ze zich het probleem aantrekt en deed de toezegging zich hier verder in te verdiepen en daar met de corporaties over te spreken. En vroeg me individuele gevallen bij haar te melden.

Bij het indienen van de motie hield ik overigens mijn officixeble ‘maidenspeech’. En dat is toch ook wel weer een hoogtepunt. Je kunt ‘m hier volledig lezen (evenals de motie, overigens): Download motie_en_speech_niet_van_de_regen_in_de_drup.doc