vrijdag 4 september 2009

Niet van de regen in de drup

Een huisuitzetting is een drama. In de eerste plaats voor degene die op straat komt te staan. Maar ook voor de gemeente, die zich geconfronteerd ziet met kosten. In feite levert een uitzetting alleen maar verliezers op. In dat opzicht is het ook niet verwonderlijk dat in het coalitieakkoord dat de VVD met SP en PvdA sloot werd opgenomen dat huisuitzettingen voorkomen moeten worden en dat er ‘geintervenieerd’ moet worden in de achterliggende problematiek. Dat akkoord leidde in 2008 tot een mooi convenant met de corporaties en de inrichting van een interventietraject. De praktijk leert echter – ik kom het tegen in de Commissie Beroep – en bezwaarschriften waar we woonzaken behandelen – dat er soms toch nog iets misgaat. De woningverhuurder meldt dan wel een betalingsachterstand bij de regievoerder die een oplossing gaat zoeken, maar stelt tegelijktertijd de vordering in handen van een deurwaarder of incassobureau. De huurder wordt dan weliswaar niet uitgezet, maar ziet zich wel geconfronteerd met oplopende kosten. Van de regen in de drup dus. Om hier een einde aan te maken diende ik gisteren samen met de collega’s van SP en PvdA een motie in die het college oproept om met de corporaties in gesprek te treden om deze weeffout in het convenant te herstellen. Die is raadsbreed aangenomen. Wethouder Van der Molen liet blijken dat ze zich het probleem aantrekt en deed de toezegging zich hier verder in te verdiepen en daar met de corporaties over te spreken. En vroeg me individuele gevallen bij haar te melden.

Bij het indienen van de motie hield ik overigens mijn officixeble ‘maidenspeech’. En dat is toch ook wel weer een hoogtepunt. Je kunt ‘m hier volledig lezen (evenals de motie, overigens): Download motie_en_speech_niet_van_de_regen_in_de_drup.doc

Geen opmerkingen:

Een reactie posten