zondag 29 november 2009

Eigen bijdrage moet wel rechtvaardig zijn

Op dit moment is de gemeente bezig met de besluitvorming over de WMO. Het college heeft een nieuwe verordening vastgesteld. De raad behandelt die nu. Afgelopen donderdag spraken we er in de Commissie Samenleving uitvoerig over. Nieuw in het voorstel van het college is een inkomensafhankelijke verhuiskostenvergoeding. Eigenlijk gruwel ik daarvan. We moeten als gemeente geen inkomenspolitiek willen bedrijven. Dat gebeurt al in Den Haag. Maar de linkse meerderheid in de raad heeft hier uiteraard weinig moeite mee dus ik denk dat die inkomensafhankelijkheid er wel zal komen. Tot nu toe is alleen D66 het met ons eens. Maar naast die principiele bezwaren vind ik dat het voorstel verre van rechtvaardig is. De gemeente wil de inkomenstoets namelijk zelf ter hand nemen. Het is nog maar de vraag of dat leidt tot een objectieve en rechtvaardige toetsing van de werkelijke draagkracht. Die draagkracht wordt namelijk beinvloed door meer factoren (zoals alimentatie, ziektekosten, bestaande eigen bijdragen WMO en AWBZ et cetera) dan alleen maar het inkomen uit pensioen, WAO, of werk. Ik wil daarom dat er voldoende waarborgen komen dat de draagkracht goed bepaald wordt.

woensdag 25 november 2009

Objectief toelaatbaar?

Namens de gemeenteraadsfractie van de VVD Haarlem heb ik vandaag het gemeentebestuur om opheldering gevraagd over de ontruiming van de expositie x91Generatie Y-2x92in het stadhuis. De VVD Haarlem vindt dat kunst en cultuur net als onderwijs en wetenschap essentieel zijn voor een samenleving die zich ontwikkelt. Het zijn de kunsten die publiekelijk vertolken en overdragen wat een samenleving belangrijk vindt. Kunstenaars hebben in belangrijke mate vormgegeven aan onze beschaving en blijven dat doen. Het zijn de culturele voorhoedes die vernieuwingen aanreiken die later gemeengoed worden. Het is aan de overheid om ervoor te zorgen dat deze voorhoedes in vrijheid hun werk kunnen doen en laten zien. Niet om een oordeel te hebben over wat kunstenaars maken of wat zij mogen tentoonstellen. De VVD Haarlem vindt dat kunst in vrijheid moet kunnen gedijen. Als de overheid zich er al mee moet bemoeien is het om die vrijheid te waarborgen. Volgens de VVD Haarlem rijmt het ontruimen van een tentoonstelling niet met dat principe . Immers: wat voor de xe9xe9n schokkend is, is dat niet voor de ander. Wij willen van het college weten op grond waarvan zij denkt te kunnen bepalen wat wel en niet objectief toelaatbaar is. De vragen kunt u hier downloaden

vrijdag 20 november 2009

Tering naar de nering

Vorige week werd de begroting 2010 in de raad behandeld. Wat mij is opgevallen is de ongelofelijke hoeveelheid moties die is ingediend. Veel van die moties hebben helemaal niets met de begroting te maken en kunnen ook op een ander moment besproken worden. Als je als raadslid ergens mee zit of een goed idee hebt kun je dat in de commissies bespreken. En dan kan de begrotingsraad gaan waar die over moet gaan: het huishoudboekje van de gemeente. Nu hebben we veel tijd en energie (en het ambtelijk apparaat ook) moeten steken in het al dan niet uittrekken van 130.000 euro voor het opnieuw verhitten van het asfalt van het fietspad langs de gedempte oude gracht. Omdat het een beetje trilt als je eroverheen fietst. De VVD heeft ervoor gekozen om geen moties in te dienen. Het is niet het geschikte moment om aan te komen met moties die geld kosten. We willen de begroting sluitend houden en dat betekent dat de tering naar de nering gezet moet worden.

vrijdag 6 november 2009

Hoe vang je een dakloze?

Gisterochtend stapte ik alle vroegte m’n voordeur uit om naar m’n werk te gaan. Ik schrok me dood. Er lag een wildvreemde man in de voortuin. Lekker droog onder het luifeltje. Hij zei direct dat ik niet moest schrikken. ‘Dat hij even schuilde voor de regen’. Dat laatste kan kloppen. Maar hij had wel z’n hele hebben en houden bij zich – in zo’n grote tas van de AH. En een slaapzak. Ik zei dat hij lekker mocht blijven zitten maar ‘niet de hele dag’. Later op de dag, op weg naar het stadhuis voor de raadsvergadering, kwam ik de man weer tegen. Hij was overduidelijk op zoek naar een slaapplaats. Dus ik vroeg me ineens af hoe we deze mensen ‘vangen’ in het mooie systeem van hulpverlening voor dak- en thuislozen dat we in Haarlem hebben. Een systeem dat erop is gericht dat er niemand op straat hoeft te slapen (het is inmiddels wel bijna nul graden ‘s nachts) xe9n dat er geen overlast is (hoewel dat natuurlijk een relatief begrip is: ik ken mensen die de man direct hun tuin uit hadden geschopt). Hoe komt deze man op de ‘radar’ van de hulpverlening? Wie wijst hem de weg naar de nachtopvang? De politie in ieder geval niet. Die zegt doodleuk ‘als hij er morgen weer ligt stuurt u hem maar naar de Bakenessergracht’ (alsof de gemiddelde burger weet dat daar de nachtopvang is gevestigd) en hangt op. Ik ga meer eens verder zoeken. Wordt vervolgd.