zondag 29 november 2009

Eigen bijdrage moet wel rechtvaardig zijn

Op dit moment is de gemeente bezig met de besluitvorming over de WMO. Het college heeft een nieuwe verordening vastgesteld. De raad behandelt die nu. Afgelopen donderdag spraken we er in de Commissie Samenleving uitvoerig over. Nieuw in het voorstel van het college is een inkomensafhankelijke verhuiskostenvergoeding. Eigenlijk gruwel ik daarvan. We moeten als gemeente geen inkomenspolitiek willen bedrijven. Dat gebeurt al in Den Haag. Maar de linkse meerderheid in de raad heeft hier uiteraard weinig moeite mee dus ik denk dat die inkomensafhankelijkheid er wel zal komen. Tot nu toe is alleen D66 het met ons eens. Maar naast die principiele bezwaren vind ik dat het voorstel verre van rechtvaardig is. De gemeente wil de inkomenstoets namelijk zelf ter hand nemen. Het is nog maar de vraag of dat leidt tot een objectieve en rechtvaardige toetsing van de werkelijke draagkracht. Die draagkracht wordt namelijk beinvloed door meer factoren (zoals alimentatie, ziektekosten, bestaande eigen bijdragen WMO en AWBZ et cetera) dan alleen maar het inkomen uit pensioen, WAO, of werk. Ik wil daarom dat er voldoende waarborgen komen dat de draagkracht goed bepaald wordt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten