woensdag 25 november 2009

Objectief toelaatbaar?

Namens de gemeenteraadsfractie van de VVD Haarlem heb ik vandaag het gemeentebestuur om opheldering gevraagd over de ontruiming van de expositie x91Generatie Y-2x92in het stadhuis. De VVD Haarlem vindt dat kunst en cultuur net als onderwijs en wetenschap essentieel zijn voor een samenleving die zich ontwikkelt. Het zijn de kunsten die publiekelijk vertolken en overdragen wat een samenleving belangrijk vindt. Kunstenaars hebben in belangrijke mate vormgegeven aan onze beschaving en blijven dat doen. Het zijn de culturele voorhoedes die vernieuwingen aanreiken die later gemeengoed worden. Het is aan de overheid om ervoor te zorgen dat deze voorhoedes in vrijheid hun werk kunnen doen en laten zien. Niet om een oordeel te hebben over wat kunstenaars maken of wat zij mogen tentoonstellen. De VVD Haarlem vindt dat kunst in vrijheid moet kunnen gedijen. Als de overheid zich er al mee moet bemoeien is het om die vrijheid te waarborgen. Volgens de VVD Haarlem rijmt het ontruimen van een tentoonstelling niet met dat principe . Immers: wat voor de xe9xe9n schokkend is, is dat niet voor de ander. Wij willen van het college weten op grond waarvan zij denkt te kunnen bepalen wat wel en niet objectief toelaatbaar is. De vragen kunt u hier downloaden

Geen opmerkingen:

Een reactie posten