vrijdag 20 november 2009

Tering naar de nering

Vorige week werd de begroting 2010 in de raad behandeld. Wat mij is opgevallen is de ongelofelijke hoeveelheid moties die is ingediend. Veel van die moties hebben helemaal niets met de begroting te maken en kunnen ook op een ander moment besproken worden. Als je als raadslid ergens mee zit of een goed idee hebt kun je dat in de commissies bespreken. En dan kan de begrotingsraad gaan waar die over moet gaan: het huishoudboekje van de gemeente. Nu hebben we veel tijd en energie (en het ambtelijk apparaat ook) moeten steken in het al dan niet uittrekken van 130.000 euro voor het opnieuw verhitten van het asfalt van het fietspad langs de gedempte oude gracht. Omdat het een beetje trilt als je eroverheen fietst. De VVD heeft ervoor gekozen om geen moties in te dienen. Het is niet het geschikte moment om aan te komen met moties die geld kosten. We willen de begroting sluitend houden en dat betekent dat de tering naar de nering gezet moet worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten