vrijdag 18 december 2009

Mazen in de wet moeten gedicht worden

Gisteravond behandelde de raad de nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning die per 1 januari 2010 ingaat. De VVD Haarlem herkent zich in de verordening en steunt die. Datzelfde geldt op hoofdlijnen ook voor de beleidsveranderingen. Er is echter xe9xe9n punt waar we blijvend moeite mee hebben. De voorgestelde regeling rond de verhuiskostenvergoeding.

Het college gebruikt namelijk een maas in de wet. Het was en is de vraag of wij als raad in moeten stemmen met het gebruik van deze maas en moeten gaan experimenteren. De VVD wil dat liever niet. Het is en blijft gokken met gemeenschapsgeld. Maar gelet op de informatie, die feitelijk te technisch was voor een raadsvergadering en ons pas om 5 voor 12 is aangereikt (dat is: vier uur voor de raadsvergadering!!!) en daardoor niet meer te verifixebren viel, kozen wij ervoor om in de fase waarin we nu zitten het voorstel de voorkeur van de twijfel te geven en goedkeuring te geven aan de verordening en de beleidsveranderingen. Maar we willen ook op een relevant moment in 2010 deze kwestie opnieuw onderzoeken en op de agenda van de commissie samenleving hebben.

Ik zal u zeggen waarom. Wij hebben contact gehad met vele deskundigen. En het is ons gebleken dat het nadrukkelijk niet de bedoeling van de WMO is dat gemeenten inkomenspolitiek gaan bedrijven. Wel hebben ze armslag om een beleid ten aanzien van eigen bijdragen en eigen aandelen te voeren. Dat vinden we terug in de systematiek AWBZ/WMO. Die systematiek begrenst een mogelijke stapeling en ziet toe op een rechtvaardige belasting van draagkracht.

Want hoe rechtvaardig is het nou eigenlijk dat een gehandicapte die werkt, geld verdient, belasting betaalt xe9n in maximale mate bijdraagt aan zijn eigen ziektekosten, steunkousen, vervoersvoorzieningen, huishoudelijke hulp en wat dies meer zij in Haarlem stilzwijgend geacht wordt ook nog eens zelf het grootste deel van een onvrijwillige, noodzakelijke verhuizing te betalen. Dat kan niet de uitkomst zijn van het rechtvaardige, sociale streven dat mensen die het nodig hebben ondersteund moeten worden. Een streven waar de VVD zich overigens nadrukkelijk in herkent. Maar het moet niet alleen sociaal, maar ook solide zijn! U kunt ervan op aan dat de VVD Haarlem en ikzelf hun woord houden! Ik zal in de komende maanden vinger aan de pols houden en ‘Den Haag’ hierbij betrekken. Dit soort mazen in de wet moeten gedicht worden. De eerste signalen die ik ontvang zijn bemoedigend: men is van mening dat wat de gemeente Haarlem nu wil welisaar kan, maar ook aanleiding geeft om nog eens te kijken naar de wet en de AMvB. Juist vanwege de door mij geidentificeerde ‘maas in de wet’. Als u ook vindt dat dit de nodige aandacht behoeft en dat de WMO vooral rechtvaardig moet blijen weet u wat u moet doen: VVD stemmen op 3 maart 2010.