maandag 11 januari 2010

Gemeente mag privacy niet schenden

VVD Haarlem vindt individuele vrijheid een hoog goed. Daarbinnen heeft elk mens recht op privacy. De gemeenteraadsfractie van de VVD Haarlem heeft het gemeentebestuur daarom om opheldering gevraagd over het inkijken van de belastinggegevens van de Haarlemse burgers.

De gemeente Haarlem heeft onlangs besloten dat mensen die vanwege hun handicap moeten verhuizen een tegemoetkoming ontvangen die afhankelijk is van hun inkomen (zie mijn eerdere blogs over de WMO). Dat betekent dat de gemeente inzicht moet hebben in het inkomen. De gemeente vraagt niet aan de burger wat het inkomen is, maar zoekt die gegevens op in een geautomatiseerd systeem: het Suwinet. In dat systeem worden allerlei zaken van de burgers opgeslagen, zoals bijvoorbeeld het arbeidsverleden, opleidingen, woning- en autobezit (inclusief kenteken), vermogen, schulden en het inkomen.

Het gebruik van elektronisch opgeslagen gegevens is aan hele strenge regels en voorwaarden gebonden. Niet elke ambtenaar mag zomaar in een systeem met persoonlijke gegevens gaan zitten rondneuzen. Het Suwinet mag alleen gebruikt worden door de Sociale Dienst van de gemeente in het kader van een bijstandsuitkering of arbeidsre-integratie. De tegemoetkoming in de verhuiskosten voor gehandicapten heeft daar helemaal niets mee te maken. De gemeente Rijswijk, bijvoorbeeld, instrueert de ambtenaren van de Sociale Dienst uitdrukkelijk dat het gebruik van Suwinet voor de uitvoering van de WMO niet is toegestaan. Die instructie wordt nota bene landelijk als praktijkvoorbeeld gesteld. Namens de VVD Haarlem vroeg ik tijdens de behandeling in de gemeenteraad al expliciet naar de gang van zaken. Toen werd de gemeenteraad verzekerd dat gebruik van het Suwinet voor dit doel x91kan en magx92. x91Op grond van de informatie die wij daarna hebben ingewonnen is het duidelijk dat die uitspraak dus op zx92n minst in twijfel worden getrokken.

De vragen en achtergrondinformatie kunt u hier downloaden .