donderdag 27 mei 2010

Wat te doen met een half miljoen (2)

Vorige week schreef ik over de verhandelingen in de commissie samenleving over de jaarrekening van Paswerk. De gemeente had een miljoen euro gereserveerd om eventuele tekorten te dekken. Nu de jaarrekening binnen was, stelde het college voor om een half miljoen aan Paswerk te betalen. Nou kan je rekenen wel aan de VVD overlaten dus ik vroeg wat er met die andere halve miljoen ging gebeuren. Dat leverde een pittige strijd op met wethouder Nieuwenburg. Die wilde het geld gereserveerd houden voor toekomstige tekorten van Paswerk. Dat is nobel, maar Paswerk heeft een sluitende begroting voor 2010 en tot nu toe niet laten weten dat ze die niet gaan realiseren. En wat moet je dan met wéér een potje geld? We hebben de centen hard nodig en centen die we niet uitgeven horen in de algemene reserve thuis, vind ik. Vandaar dat ik vandaag bij de raadsbehandeling van dit voorstel van het college een amendement indiende om het resterende bedrag van een half miljoen aan de algemene reserve toe te voegen. Het amendement werd direct gesteund in de vorm van mede-indiening door coalitiepartners Pvda en D66. Maar ook oppositiepartij CDA diende mee in. GroenLinks had andere afwegingen en steunde het amendement niet. Desondanks had het amendement een meerderheid in de raad en is er vandaag een half miljoen toegevoegd aan de algemene reserve. Dat wil overigens niet zeggen dat we Paswerk in de kou laten staan. Maar een volgend tekort zal een nieuwe kredietaanvraag met zich meebrengen. En zo hoort het. Reserves zijn algemeen en niet specifiek!

zaterdag 22 mei 2010

Wat te doen met een half miljoen?

Afgelopen donderdag sprak de commissie samenleving over de jaarrekening 2009 van Paswerk, de organisatie die (onder andere) voor de gemeente Haarlem zorg draagt voor de Sociale Werkverschaffing. Paswerk heeft het afgelopen jaar verlies gemaakt. 1,2 miljoen wel te verstaan. En het is nu de bedoeling dat de gemeente Haarlem naar rato van haar deelname bijspringt. Het college wil echter dat Paswerk de helft van dit verlies zelf dekt. En dat de gemeenten de andere helft bijdragen. De VVD Haarlem is het met het college eens. Interessant is echter het feit dat Haarlem een miljoen apart heeft gezet om het verlies van Paswerk over 2009 te dekken. En dat er nu dus een half miljoen over blijft. Het collegevoorstel zegt hier niets over. Dus vroeg ik wethouder Nieuwenburg wat hij ermee van plan is. Het antwoord was simpel. Hij wil het gereserveerd houden voor eventuele verliezen van Paswerk in de toekomst. Dat lijkt nobel, maar feit is dat Paswerk voor 2010 geen verlies verwacht en dat we het half miljoen dat overblijft wellicht voor andere, meer urgente, zaken nodig zullen hebben. Namens de VVD Haarlem heb ik er daarom voor gepleit dat dit half miljoen wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Nieuwenburg had er weinig trek in, de andere partijen denken er nog even over na. In de raadsvergadering van 27 mei a.s. praten we er verder over…

vrijdag 21 mei 2010

Het dilemma van Prisma

Nee, het gaat hier niet over de nieuwe Dan Brown. Alhoewel je er inmiddels wel een boek over kan schrijven: het jongerencentrum Prisma in Schalkwijk. Al jarenlang wordt geprobeerd het jongerenwerk vlot te trekken. Tot nu toe vergeefs. En gisteravond sneuvelde ook het laatste plan van Stichting Dock. De commissie samenleving – met uitzonderig van de SP – had er geen goed woord voor over en wethouder Van der Hoek kon niet veel anders dan gehoor geven aan het verzoek van de commissie om met een nieuw plan te komen. En daar zit nu het dilemma…. Prisma is nog steeds niet open. Stichting Dock is aangeschoten en het vertrouwen tussen de Samenwerkende Marokkaanse Organisaties Haarlem (SMOH) en Dock is weg. Moet Dock dat plan dan nog wel gaan maken? Wat mij betreft is die keuze vooralsnog aan de wethouder. Die is opdrachtgever. Maar gezien de geluiden in de commissie gisteravond, zou het mij verbazen als het volgende plan voor Prisma weer van Dock afkomstig is.