donderdag 27 mei 2010

Wat te doen met een half miljoen (2)

Vorige week schreef ik over de verhandelingen in de commissie samenleving over de jaarrekening van Paswerk. De gemeente had een miljoen euro gereserveerd om eventuele tekorten te dekken. Nu de jaarrekening binnen was, stelde het college voor om een half miljoen aan Paswerk te betalen. Nou kan je rekenen wel aan de VVD overlaten dus ik vroeg wat er met die andere halve miljoen ging gebeuren. Dat leverde een pittige strijd op met wethouder Nieuwenburg. Die wilde het geld gereserveerd houden voor toekomstige tekorten van Paswerk. Dat is nobel, maar Paswerk heeft een sluitende begroting voor 2010 en tot nu toe niet laten weten dat ze die niet gaan realiseren. En wat moet je dan met wéér een potje geld? We hebben de centen hard nodig en centen die we niet uitgeven horen in de algemene reserve thuis, vind ik. Vandaar dat ik vandaag bij de raadsbehandeling van dit voorstel van het college een amendement indiende om het resterende bedrag van een half miljoen aan de algemene reserve toe te voegen. Het amendement werd direct gesteund in de vorm van mede-indiening door coalitiepartners Pvda en D66. Maar ook oppositiepartij CDA diende mee in. GroenLinks had andere afwegingen en steunde het amendement niet. Desondanks had het amendement een meerderheid in de raad en is er vandaag een half miljoen toegevoegd aan de algemene reserve. Dat wil overigens niet zeggen dat we Paswerk in de kou laten staan. Maar een volgend tekort zal een nieuwe kredietaanvraag met zich meebrengen. En zo hoort het. Reserves zijn algemeen en niet specifiek!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten