zaterdag 22 mei 2010

Wat te doen met een half miljoen?

Afgelopen donderdag sprak de commissie samenleving over de jaarrekening 2009 van Paswerk, de organisatie die (onder andere) voor de gemeente Haarlem zorg draagt voor de Sociale Werkverschaffing. Paswerk heeft het afgelopen jaar verlies gemaakt. 1,2 miljoen wel te verstaan. En het is nu de bedoeling dat de gemeente Haarlem naar rato van haar deelname bijspringt. Het college wil echter dat Paswerk de helft van dit verlies zelf dekt. En dat de gemeenten de andere helft bijdragen. De VVD Haarlem is het met het college eens. Interessant is echter het feit dat Haarlem een miljoen apart heeft gezet om het verlies van Paswerk over 2009 te dekken. En dat er nu dus een half miljoen over blijft. Het collegevoorstel zegt hier niets over. Dus vroeg ik wethouder Nieuwenburg wat hij ermee van plan is. Het antwoord was simpel. Hij wil het gereserveerd houden voor eventuele verliezen van Paswerk in de toekomst. Dat lijkt nobel, maar feit is dat Paswerk voor 2010 geen verlies verwacht en dat we het half miljoen dat overblijft wellicht voor andere, meer urgente, zaken nodig zullen hebben. Namens de VVD Haarlem heb ik er daarom voor gepleit dat dit half miljoen wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Nieuwenburg had er weinig trek in, de andere partijen denken er nog even over na. In de raadsvergadering van 27 mei a.s. praten we er verder over…

Geen opmerkingen:

Een reactie posten