zaterdag 26 juni 2010

‘Wethouder, eis ander welzijnswerk’

Net als veel andere gemeenten tobt ook Haarlem met het welzijnswerk. Een uitstekend rapport van de rekenkamer bracht een hoop aan het licht. Het vorige college slaagde er echter niet in om dit om te zetten in adequaat beleid. Er kwam weliswaar een nota 'welzijnswerk op orde' maar die ging nog steeds uit van de oude uitgangspunten. En het zijn volgens mij juist die uitgangspunten waar het aan schort. Het welzijnswerk draait om grote instituten, protocollen en programma's die aan de man worden gebracht. Uren en producten dus. En geen resultaten. En daarmee is het welzijnswerk nog steeds een verleidelijke prooi voor bezuinigingen. Maar zomaar bezuinigen is niet de oplossing en zou een gemiste kans zijn om het welzijnswerk ècht op orde te krijgen. Jos van der Lans, GroenLinks senator, schreef er over. In een interview in Binnenlands Bestuur legt hij wat mij betreft de vinger op de zere plek: 'Nu hebben welzijnsinstellingen allerlei programma's en bijeenkomsten die ze organiseren. Ik denk dat dat z'n langste tijd gehad heeft. Sport en beweging moet je als overheid zeker willen stimuleren, maar om daar zelf van alles voor op te tuigen…Bingoavonden zijn nuttig hoor, maar dat moet de samenleving zelf organiseren. Daarnaast ligt de nadruk bij welzijnsorganisaties nu wel erg veel op achterstanden. Stap uit de oubolligheid en troosteloosheid. Sociaal werk moet meer op een uitzendbureau lijken dan op een zieligheidsfabriek'. Het is me uit het hart gegrepen. Interessant is ook de oplossingsrichting die Van der Lans ziet. Hij stelt dat het nu – met de bezuinigingen – hèt moment is om het welzijnswerk te veranderen. We moeten ons afvragen hoe we een omslag kunnen kunnen naar andere vormen van organisatie en zorg die preventiever zijn en die voorkomen dat mensen aanspraak maken op duurdere zorg. Leidend moet zijn dat je mensen in hun eigen kracht stimuleert: zorgen dat mensen elkaar ondersteunen, gebruikmaken van netwerken en zelf problemen oplossen. 'Voor je ergens geld en professionals inpompt, kijk eerst of welzijnswerkers burgers bij elkaar kunnen krijgen die elkaar kunnen helpen. Het maakt mensen minder afhankelijk èn het bespaart geld'. Ik zie nu al uit naar de bespreking van de plannen die we in Haarlem gaan maken….

Lees hier het hele artikel in BinnenlandsBestuur