zaterdag 30 oktober 2010

Grotere rol voor gemeente in onderwijsbeleid!

Ten behoeve van de begrotingsbehandeling liet de gemeente Haarlem een onderzoek onder de bevolking doen. De respondenten werd ook gevraagd om een fictief bedrag aan extra geld te verdelen over negen beleidsvelden. Het grootste deel ging naar onderwijs. En dat is niet zo gek. Want goed onderwijs is een essentiele basis om je later maximaal te kunnen ontplooien. Er is echter één probleem. De gemeente heeft niets te zeggen over het onderwijs. En dat is raar. In een tijd waarin steeds meer taken worden gedecentraliseerd, waarbij van de gemeente een stevige rol in het lokaal onderwijsbeleid wordt verwacht, past zo'n beperkte rol niet langer. Ouders vinden de onderwijskundige visie belangrijk. Maar ook schooltijden, mogelijkheden tot voor- en naschoolsche opvolging en het beleid van de school ten aanzien van zorgleerlingen. De gemeente kan daarover overleggen met de schoolbesturen en een visie uitdragen, maar daar blijft het dan ook bij. De rijksoverheid beoordeelt de scholen en beslist over aanvragen voor van nieuwe scholen. De gemeente mag vervolgens voor veel geld de gebouwen neerzetten. Toch kan het anders. Ik ga dan ook helemaal mee met het voorstel van Werner ten Kate, VVD-wethouder Jeugd en Onderwijs in Lansingerland. Hij bepleit (onder meer) een adviesrecht voor gemeenten als een aanvraag voor het stichten van een school wordt beoordeeld door het ministerie van onderwijs. Maar wat mij betreft kunnen we nog een stap verder gaan en de zeggenschap van de gemeente op het onderwijs vergroten. De burger verwacht het.