zaterdag 18 december 2010

wmo of emo?

Afgelopen donderdag moest de raad zich uitspreken over de zogenaamde bestuursrapportage. Dat is een update van de begroting. Het college geeft aan waar mee- en tegenvallers zijn en doet voorstellen hoe daarmee moet worden omgegaan. In de rapportage die nu voorlag stond ook het voorstel om het overschot op de WMO (er is minder uitgegeven dan binnengekomen) niet – zoals de afgelopen jaren gebruikelijk – in een aparte WMO-reserve te stoppen maar aan de algemene reserve toe te voegen. De VVD was akkoord met het voorstel van het college. De financiering van de WMO gaat drastisch veranderen en dwingt ons tot fundamentele keuzes. Daar hoort een structurele financiering bij. En niet nog een potje waar we structurele tekorten met incidentele meevallers uit het verleden kunnen dekken. Bovendien was de VVD nog niet vergeten wat er vorig jaar met de WMO-reserve gebeurde. (zie eerdere blog: in een hap was de koek op, februari 2009). Toen werd er immers door de linkse partijen in de raad een greep in de kas gedaan om allerlei losse projectjes die niets met de kern van de WMO te maken hadden te financieren. De discussie over dit onderwerp liep hoog op. De coalitiepartijen VVD en D66 leken recht tegenover GroenLinks en PvdA te staan. Bovendien lag er een motie van de volledige oppositie om de bestaande systematiek (toevoegen aan de WMO-reserve) de komende jaren te continueren. In een schorsing kwam de coalitie gelukkig tot een werkbaar alternatief. Het overschot van 2010 (nog geen 70.000 euro!) wordt toegevoegd aan de WMO-reserve en als de herijking van de WMO zijn beslag krijgt kijken we integraal naar de financiering. Wat mij echter wel verbaasde is het feit dat hier zo emotioneel over gesproken werd. Het gaat om een relatief klein bedrag. Meer een EMO-reserve dus. We moeten het gewoon goed gaan oplossen voor de toekomst. En daar is de VVD ook gewoon bij – ondanks de bijna traditionele suggesties dat de WMO niet in veilige handen bij de VVD is…


30/01/2011 at 13:01

enrst blok zegt:
http://thuiszorghaarlem.wordpress.com/2011/01/29/epistel-ondergang-viva-thuiszorg-haarlem-hulp-bij-het-huishouden-wmo-30-1-2011/