dinsdag 27 december 2011

Occupy of pre-occupied?

Volgens de Occupy ‘beweging’ en Haarlem is er een vetexa0tussen mij en die beweging. Ik zou haatzaaien en opruien. Ik zou leugens de wereld in helpen. Zowel persoonlijk als via politieke media. Ik zou het gevaar uitlokken en omdat ik de occupiers betitel als kampeerders en niet-werkende uitkeringstrekkers zouden hordes VVD-jongeren ‘s nachts onrust komen stoken. Ik zou mensenrechten aan mijn laars lappen. En ik zou de discussie uit de weg gaan. Verantwoording en excuses worden geeist. Ik doe zomaar een greep uit de berichten die ik de afgelopen dagen mocht ontvangen. De scheldwoorden, gestelde eisen en ultimatums laat ik maar even achterwege.

Wat ik nou zelf eigenlijk wel grappig vind, is dat die hele occupy-beweging me nagenoeg niet interesseert en de individuele occupiers in Haarlem al helemaal niet. Wat kan mij het schelen of ze werken of een uitkering hebben? Iedereen mag denken en zeggen wat hij of zij wil. Zolang het maar binnen de bandbreedte blijft die we als democratische samenleving hebben bepaald. En dan komen we op het punt waar het mij vanaf het begin van Occupy in Haarlem om gaat. De bandbreedte van het begrip ‘demonstratie’. En dat is niet een discussie tussen mij en Occupy, maar een discussie tussen mij en de Burgemeester. Want het is de Burgemeester die het nieuwe fenomeen van de inrichting van een tentenkamp op openbaar terrein door een protestorganisatie heeft aanvaard als demonstratie. Dat is zijn goed recht, maar het zou nadrukkelijk niet mijn keuze zijn geweest. Het heeft immers nogal wat consequenties, met name op het gebied van de veiligheid. Ook de veiligheid van degene die de actie voeren. En dat betekent dat inzet van politie nodig is. Maar wacht even, kan die dat aan en heeft die daar allemaal tijd voor? En omdat het mijn taak als raadslid is om het college te controleren ben ik daar naar de Burgemeester, die uiteindelijk niets anders meer kon doen dan kiezen voor het ‘theedrinkmodel’ uiterst kritisch over geweest. Dat de Occupiers me dat niet in dank afnemen, begrijp ik maar al te goed. Zij werden immers op hun wenken bediend door de Burgemeester om hem vervolgens te verwijten dat hij niet voldoende doet voor hun veiligheid. En dan komen we op het enige punt waar de Occupiers en ik met elkaar te maken hebben en dan blijkt ook nog dat we daarover helemaal niet van mening verschillen. Immers, als je een demonstratie toestaat moet je er ook voor zorgen dat demonstranten beschermd worden tegen (hier stond per ongeluk ‘door’) mensen die het niet met hen eens zijn. En omdat je dat bij deze vorm van protest als overheid volgens mij nou eenmaal niet kan doen zonder bovenmatige en kostbare inzet van de politie was en ben ik van mening dat het hele kampement nooit als demonstratie had mogen worden aangemerkt. En dat heeft niets te maken met de vraag of dat wat de Occupiers te melden hebben mij wel of niet aanstaat. En dat wil ik ook best aan de Occupiers zelf uitleggen, maar een uitnodiging voor een gesprek heeft mij nooit bereikt en de hand die ik afgelopen donderdag uitstak is vooralsnog niet aangenomen. En dat is jammer.

De Occupiers en hun sympathisanten lijken vooral gepreoccupeerd met de VVD als de belichaming van het kwaad dat zij nou juist willen bestrijden, mijn persoonlijk leven en hun mening over de manier waarop ik mijn werk als raadslid doe. En ook dat is ieders goed recht, maar vergoelijkt niet het disrespect en de intimidaties waar ik de afgelopen dagen aan ben blootgesteld. Want die bevinden zich op het randje van wat we in dit land toelaatbaar achten als het gaat om gedrag tegen politici. Maar kennelijk wordt ook daar de grens opgezocht. Er werd gevraagd om verantwoording en excuses. Die verantwoording heb ik nu gegeven.
29/12/2011 at 20:03

skopzuh@gmail.com zegt:

Wouter,
Democratie in dit land is allang niet meer wat het is geweest. Dit geld ook voor het recht op protest uitgevoerd in welke vorm dan ook. Als wij willen protesteren tegen het systeem moeten wij ons verantwoorden tot we erbij neervallen. Informeren van gemeente en politie is daar een groot onderdeel van. Meerdere malen hebben wij acties uitgevoerd waarop we de volgende dag werden aangesproken door de gemeente om dit in vervolg wel even te melden in verband met de veiligheid van ons en de omgeving waarin we de actie uitvoeren. Gaven wij dit zelf aan in verband met onze veiligheid, dan was de steun van de gemeente ver te zoeken. Dat u aangeeft dat wij door de burgemeester op onze wenken zijn bediend, is de eerste van feitelijke onwaarheden.

Donderdag ( 22 dec volgens mij ) heb ik heel even de kans gehad om u iets te overhandigen en het had mij deugd gedaan als u dan ook even had blijven staan ipv naar buiten te lopen. Als u dat een hand reiken noemt, noem ik dat weglopen voor een gesprek die wij op dat moment hadden kunnen aangaan. Dat u ons nooit de mogelijkheid heeft geboden 1 op 1 met u in gesprek te gaan terwijl wij meerde malen ( Krant en radio en persoonlijk ) u die kans hebben wel hebben gegeven, is ronduit belachelijk. Als u kan schrijven over ons, kan spreken over ons, kan u ook langskomen of ons uitnodigen. wij reiken de hand naar U. Niet andersom.

Ik quote u even : * Immers, als je een demonstratie toestaat moet je er ook voor zorgen dat demonstranten beschermd worden door mensen die het niet met hen eens zijn*

Als u denkt dat de mensen die ons beschermen het niet met ons een zijn, slaat u de plank weer eens volledig mis. Steun van mensen is er genoeg, ook bij de politie. Ook deze mensen voelen elke dag de klappen van de crisis. Alleen zullen hun moeten uitvoeren wat hun wordt opgedragen. Zo niet hebben ze kans hun baan te verliezen. Waar is die vrijheid voor die mensen?

Zo kan ik nog wel even doorgaan met het ontleden van uw collum maar waar het in feite op neerkomt is dit :

*Recht op protest staat in de grondwet en er staat niet vermeld in welke vorm dat wel of niet uitvoerbaar is. Als u het ziet als kamperen is dat u goed recht. Wij zien het wel als protesteren en dat recht hebben wij ook. als U vind dat wij er nooit hadden mogen staan is u mening inderdaad in strijd met het recht van de mens!

*Informeren voordat u onwaarheden vermeld lijkt mij slimmer dan zomaar iets opkladderen. Dit is niet heel erg netjes naar uw kiezers toe. Die u er op vertrouwen zo goed mogelijk het woord van het volk te verkondigen en hopen dat uw informatie ook juist is. Geloven in een leugen is wat we al decennia’s doen. Geloven in de mens waaraan je je stemt geeft ook. Misbruik dat vertrouwen niet.

*Wij hebben niks met de politiek te maken. Ik geloof dat die geen enkele vorm van macht heeft. Wij zijn er ook voor u en helemaal voor u nageslacht. U bent niet dom en ziet ook dat we als maatschappij er flink op achteruit aan het gaan zijn. U ziet ook dat geld de belangrijkste factor is ipv de mens. U weet dat. het komt niet goed door maar hetzelfde steeds te blijven uitvoeren jaar na jaar na jaar. WE moeten nu iets doen.

Om even zelf een mening te geven over de VVD ( staat compleet los van de occupygedachte ) Waar de partij onwijs goed in is om te denken dat ze een monopoly hebben op de waarheid. En daarom maar denken dat ze alles kunnen schrijven en zeggen zonder daadwerkelijk op een normale manier met mensen in gesprek te gaan. De partij kijkt allang niet meer naar zijn leden maar wil overleven en regeren in dit systeem omdat zij denken wel iets te kunnen doen aan deze onmacht. Regeren staat voorop. Coalitie aangaan met een partij die elk moment de stekker eruit kan trekken ipv zelf het voortouw te nemen is de normaalste zaak van de wereld. Wil je als politieke partij dat nou echt? Wie is nou de baas in Den Haag? Rutte of Wilders? Maar de VVD wil koste wat het kost regeren zonder te kijken naar wat de consequenties zijn of de samenleving daar van vind. Dat heeft allang niet meer te maken met wat het volk wil.

Nogmaals u staat vrij om een keer een gesprek met mij aan te gaan en u kunt mij ook nu persoonlijk mailen. Grijp deze hand dit keer wel.

Mvg Dirk Lammers ( OccupyHaarlem)
Skopzuh@gmail.com


29/12/2011 at 23:27

 Wouter Rutten zegt:
Beste Dirk,

Dankjewel voor je reactie. Ik ben in eerste instantie blij dat de toonzetting genormaliseerd is. Die staat in schril contrast tot de mail die ik woensdag 21 december van jou (of iemand die met jouw naam tekende?) mocht ontvangen. Wat daar in stond, was op het randje van wat aanvaardbaar is – zo niet eroverheen.

Wat betreft je reactie inhoudelijk allereerst een verontschuldiging. In mijn tekst stond een typefout. Waar ‘als je een demonstratie toestaat moet je er ook voor zorgen dat demonstranten beschermd worden door mensen die het niet met hen eens zijn’ moest natuurlijk staan ‘tegen’ in plaats van ‘door’. Je geeft zelf aan dat de steun van de gemeente ver te zoeken was.

En dan over donderdagavond. We hebben in de hectiek van de pauze tijdens de raadsvergadering kennis gemaakt , elkaar de hand geschud en jij hebt mij iets overhandigd (een overigens interessante tekst, waarvoor nog dank). Jij gaf aan toch echt een keer een gesprek te willen hebben en ik heb dat gehonoreerd – dat bedoel ik met de hand uitsteken. Toen ik vervolgens voorstelde om even een kop koffie te pakken en buiten even verder te praten moest jij naar de WC. Ik heb daarna vergeefs op je gewacht en na de raadsvergadering was je weg. Het klinkt allemaal plat, maar volgens mij is er dan gewoon sprake van een misverstand en niet van weglopen. Niet door jou en niet door mij. Dat mij nooit een uitnodiging heeft bereikt neem ik niet terug. Overigens heeft eenieder te allen tijde de mogelijkheid om met mij en/of mijn fractie in gesprek te gaan. We houden nota bene spreekuur. Daar zijn geen ultimata of eisen voor nodig. Hooguit een normale bejegening.

Kortom, we hebben elkaar kennelijk de hand gereikt zonder dat te beseffen. Ik zal na het reces contact met je opnemen om een afspraak te maken.

Wouter.


30/12/2011 at 14:16

 Dirk lammers zegt:

Beste Wouter,

Allereerst dank voor je reactie. De uitnodiging zal ik dan ook met beide handen aangrijpen. Dat we elkaar zijn misgelopen in de hectiek ben ik helemaal met je eens. Helaas was ik met meerdere personen die allemaal voor de pauze al wegliepen. Dit tot gevolg dat ik mijn tijd moest indelen op een zodanige manier dat ik iedereen ( Stichting Houtmanpad, Waar we als het goed is wel op 1 lijn zitten als ik dat goed heb begrepen in de raadsvergadering? + Groenlinks. Die wij steunen als het om het dichthouden van de winkeldeur gaat ) Helaas moest ik me toen ook weer naar het kamp begeven. De volgende keer zijn er genoeg mensen aanwezig om netjes met u een gesprek aan te gaan. Ik wacht uw uitnodigen af en spreek u in het nieuwe jaar! Fijne jaarwisseling gewenst voor u en uw familie.

Mvg Dirk Lammers

vrijdag 16 december 2011

Nu klaar met discussie over het Scharlaken Koord!

Sinds 2009 kennen we in Haarlem een uitstapprogramma voor prostituees. Een prima zaak. Dat programma werd bekostigd door de Rijksoverheid en uitgevoerd door het Scharlaken Koord. En daar was iets mee. Het Scharlaken Koord wierf namelijk uitsluitend christelijk personeel. En dat leidde tot de verdenking dat men de levensovertuiging zou opdringen aan de prostituees. De VVD was daar destijds ook uiterst argwanend over. Dus steunden we het idee om een jaar met het Scharlaken Koord in zee te gaan. En daarna verder te kijken en in de tussentijd om te zien naar alternatieven voor het Scharlaken Koord. Ondertussen stopte het rijk de financiering maar vroeg de gemeente wel om door te gaan met het project. Onze coalitie vond daar dekking voor in de begroting en de raad stemde in met dit buget voor de komende twee jaar. Dat bracht ons natuurlijk wel weer voor de keuze: wie mag het dan uitvoeren? Moet dat dan het Scharlaken Koord zijn, inclusief de christelijke grondslag, of zijn er inmiddels reele en werkbare alternatieven? En wat is er danxa0feitelijk ‘mis’ met het Scharlaken Koord? Uit niets is immers gebleken dat de geloofsovertuiging wordt opgedrongen aan prostituees. We hebben er uitvoerig over gesproken in de commissie en ik vind dat we nu op moeten houden met de discussie over het Scharlaken Koord. We hebben de alternatieven bekeken. En die zijn niet reeel en werkbaar. Dan moet je een keuze maken. En ook ophouden met tegen het Scharlaken Koord zeggen ‘u krijgt de klus bij gebrek aan beter’. Dus wat mij betreft is het eenvoudig. We hebben geld tot 2014 en tot die tijd mag Scharlaken Koord het programma uitvoeren.

dinsdag 31 mei 2011

Het bedrog van Viva!

Er is de afgelopen tijd veel te doen rond de thuiszorg die de Viva! Zorggroep in Haarlem verzorgt. Viva! heeft namelijk financiele problemen. En om die het hoofd te bieden heeft men bedacht dat het personeel maar even flink salaris (20%) moet inleveren. Voor medewerkers die daar niet aan mee willen werken wordt een ontslagvergunning aangevraagd. Daarbij meldt Viva! voortdurend dat ze de salarissen niet meer kan betalen omdat de gemeenten te weinig zouden betalen. In Haarlem is dat in ieder geval NIET het geval. Bij de aanbesteding hebben we met elkaar gekozen voor een minimumprijs. Zorgaanbieders mochten niet intekenen onder bedrag per uur van rond de twintig euro. Juist om dit soort problemen te voorkomen. Dat Viva! desondanks in de problemen is gekomen en drie miljoen 'mist' ligt toch echt aan de bedrijfsvoering van Viva!. En dat Viva! zich als werkgever op deze manier manifesteert, is toch ook echt de verantwoordelijkheid van Viva!. Zoals wethouder Van der Hoek al verschillende keren uitlegde, kan de gemeente er op dit moment (helaas) niets aan doen. Het contract is gesloten, Viva! levert wat ze moet en het personeels'beleid' is een zaak tussen de werknemers en Viva!. Ik heb begrepen dat de rechter zich daar binnenkort over buigt. Laten we er het beste van hopen. In het belang van de werknemers en – niet in de laatste plaats – de clienten in Haarlem.

vrijdag 22 april 2011

Geen kringloopvouchers voor Haarlemse minima!

Leven in armoede is verschrikkelijk. Het is daarom goed dat gemeenten, en dus ook de gemeente Haarlem, een beleid hebben om mensen uit de armoede te krijgen en ze – zolang ze er in zitten – adequaat te ondersteunen als dat nodig is. Dat laatste doen we door middel van de bijzondere bijstand. Onder strikte voorwaarden kunnen mensen een extra bedrag krijgen om uitgaven te doen die noodzakelijk zijn, maar die ze zich niet kunnen permitteren. Daarbij gaat het met name om zaken als een koelkast, een fornuis en een wasmachine. In het kader van de vernieuwing van het minimabeleid wil wethouder Nieuwenburg (PvdA) dat bedrag niet langer in geld uitkeren, maar in zogenaamde 'vouchers' voor de kringloopwinkel. Dat betekent enerzijds dat deze mensen niet langer zelf de keuze hebben waar ze hun spullen halen, en anderzijds dat ze zijn aangewezen op tweedehands spullen. Ik heb daar grote moeite mee. Als liberaal geloof ik in de eigen kracht van mensen. Dat betekent ook dat we ze in staat achten hun eigen keuzes te maken. Dus ook waar je je spullen haalt. Ten tweede vind ik het toebedelen van tweedehands spullen aan mensen die al niet veel hebben en zijn aangewezen op de bijstand onaanvaardbaar stigmatiserend. Niet omdat ze 'zielig' zouden zijn en geknuffeld zouden moeten worden met een nieuwe wasmachine, maar gewoon omdat mensen niet nog eens bevestigd hoeven te worden in hun ellende door ze te verplichten tot de aanschaf van tweedehands spullen. Minima zijn, net als alle andere mensen, doorgaans uitstekend in staat om hun eigen keuzes te maken en die te verantwoorden. Om die reden diende mijn fractie gisteren samen met de SP een motie in om de wethouder van dit onzalige plan af te helpen. Wat ons betreft kan hij zich de moeite besparen om dit voorstel nader uit te werken. Zonde van de tijd en de inzet van de ambtenaren. De motie werd helaas niet breed gesteund, maar de Haarlemse sociaaldemocratie werd wel even links en rechts ingehaald als het gaat om de manier waarop we omgaan met mensen in de verdrukking.

vrijdag 8 april 2011

Het beeld van de dakloze

De afgelopen maanden was er in Haarlem veel belangstelling voor het thema dakloosheid. Dat kwam vooral door de discussie over de vestiging van een nieuwe opvang voor daklozen. Die moet de oude gribus die nu door moet gaan 'opvang' vervangen. Helaas is het imago van daklozen niet best. En natuurlijk zijn er daklozen die overlast veroorzaken. De manier waarop in de discussies in de stad deze groep echter categoriaal werd weggezet als een soort melaatsen die het aanzien van het centrum zouden verzieken, heeft mij diep geraakt. In een brief aan de raad schreef men bijvoorbeeld dit:

' Bezoekers kunnen nauwelijks anders dan via de Gedempte Oude Gracht de stad in rijden. En wat zien ze dan als eerste: een haag van drank- en drugsverslaafden en daklozen (tenminste 209 + 509 personen) die ze als het ware verwelkomen in de stad! Wat doet dit voor het het imago van Haarlem? Wordt Haarlem ooit nog de gezelligste stad van Nederland?' Wat mij betreft gaan we zo niet met mensen om. Deze stigmatisering past ons niet. Gelukkig is er van de week iets gebeurd dat deze Haarlemmers een hart onder riem steekt. De Haarlemse emancipatieprijs (beter bekend als de kenauprijs) werd dit jaar toegekend aan krant van de daklozen, het straatjournaal. En juist vanwege het feit dat dit project de emancipatie van deze groep bevordert en de achterstelling probeert op te heffen. De discussie rond de daklozenopvang toonde pijnlijk genoeg aan dat dat dus hard nodig is!

vrijdag 7 januari 2011

Afschaffen ID-banen is iets anders dan mensen de bijstand inknallen

Onlangs sprak de commissie samenleving over het besluit van het college om met ingang van 1 januari 2012 de 127 resterende ID-banen (en 9 WIW-banen) af te schaffen. De VVD Haarlem steunt dit besluit. Het is immers al veel langer duidelijk dat dit instrument, bedoeld om mensen structureel aan het werk te helpen (ID betekent immers: instroom en doorstroom) te duur en niet effectief is. De ID-banen zijn verworden tot vaste banen voor mensen die niet of uiterst moeilijk aan regulier werk kunnen komen. En het is wat mij betreft niet rechtvaardig dat het budget dat we hebben om mensen zonder werk naar werk te leiden voor meer dan 40% uitgegeven wordt aan datgene waar het dus niet voor bedoeld is.

Dat dit besluit door een deel van de raadsfracties wordt gepresenteerd alsof de mensen die nu nog in een ID-baan zitten de 'bijstand ingeknald' gaan worden en 'achter de geraniums worden geparkeerd' vind ik van een uiterst bedenkelijke demagogie. Want dat is namelijk helemaal niet het geval. Er zijn tal van goede alternatieven denkbaar. Het college richtte zich daarbij voornamelijk op de zogenaamde participatiebanen als alternatief, maar dat gaat natuurlijk vooral op voor nieuwe gevallen. Voor de bestaande ID-ers zijn er andere alternatieven, die ik namens de VVD inbracht. Zo is er de mogelijkheid om de banen te 'witten' en de ID-er in dienst te nemen. De huidige werkgevers (en laten we eerlijk zijn: er zijn partijen bij die de ID-er ook zonder subsidie aan het werk kunnen houden!) kunnen daartoe uitgenodigd en in samenspraak met het UWV wellicht geprikkeld worden met een premie. En voor de banen bij de gesubsidieerde instellingen geldt wat mij betreft heel duidelijk dat als we dat werk zo belangrijk vinden, we die organisaties meer geld moeten geven maar niet de arbeid moeten subsidieren. Heldere geldstromen. Een ander alternatief, met name relevant voor de banen bij de gesubsidieerde instellingen, is dat de ID-er vrijwilligerswerk met behoud van uitkering plus een bonus gaat doen. Er zijn dus legio mogelijkheden om de ID-ers te steunen, zonder dat ze genoodzaakt worden om te leunen. Er er wordt niemand rucksichtlos 'de bijstand ingeknald'. Ik kan dat met geen mogelijkheid niet sociaal vinden.
08/04/2011 at 21:17

pieter elbers zegt:

wouter
boodschap duidelijk
Heldere analyse voor 75 % mee eens.
Ik stel een verbetering: Participatiebanen voor belangrijke maatschappelijke activiteiten
=uitkering plus aanvulling tot minimumloon.
Als je dat met me eens bent zijn we het weer 100 % eens.
argument: Minimumloon kent geen draagkracht