vrijdag 7 januari 2011

Afschaffen ID-banen is iets anders dan mensen de bijstand inknallen

Onlangs sprak de commissie samenleving over het besluit van het college om met ingang van 1 januari 2012 de 127 resterende ID-banen (en 9 WIW-banen) af te schaffen. De VVD Haarlem steunt dit besluit. Het is immers al veel langer duidelijk dat dit instrument, bedoeld om mensen structureel aan het werk te helpen (ID betekent immers: instroom en doorstroom) te duur en niet effectief is. De ID-banen zijn verworden tot vaste banen voor mensen die niet of uiterst moeilijk aan regulier werk kunnen komen. En het is wat mij betreft niet rechtvaardig dat het budget dat we hebben om mensen zonder werk naar werk te leiden voor meer dan 40% uitgegeven wordt aan datgene waar het dus niet voor bedoeld is.

Dat dit besluit door een deel van de raadsfracties wordt gepresenteerd alsof de mensen die nu nog in een ID-baan zitten de 'bijstand ingeknald' gaan worden en 'achter de geraniums worden geparkeerd' vind ik van een uiterst bedenkelijke demagogie. Want dat is namelijk helemaal niet het geval. Er zijn tal van goede alternatieven denkbaar. Het college richtte zich daarbij voornamelijk op de zogenaamde participatiebanen als alternatief, maar dat gaat natuurlijk vooral op voor nieuwe gevallen. Voor de bestaande ID-ers zijn er andere alternatieven, die ik namens de VVD inbracht. Zo is er de mogelijkheid om de banen te 'witten' en de ID-er in dienst te nemen. De huidige werkgevers (en laten we eerlijk zijn: er zijn partijen bij die de ID-er ook zonder subsidie aan het werk kunnen houden!) kunnen daartoe uitgenodigd en in samenspraak met het UWV wellicht geprikkeld worden met een premie. En voor de banen bij de gesubsidieerde instellingen geldt wat mij betreft heel duidelijk dat als we dat werk zo belangrijk vinden, we die organisaties meer geld moeten geven maar niet de arbeid moeten subsidieren. Heldere geldstromen. Een ander alternatief, met name relevant voor de banen bij de gesubsidieerde instellingen, is dat de ID-er vrijwilligerswerk met behoud van uitkering plus een bonus gaat doen. Er zijn dus legio mogelijkheden om de ID-ers te steunen, zonder dat ze genoodzaakt worden om te leunen. Er er wordt niemand rucksichtlos 'de bijstand ingeknald'. Ik kan dat met geen mogelijkheid niet sociaal vinden.
08/04/2011 at 21:17

pieter elbers zegt:

wouter
boodschap duidelijk
Heldere analyse voor 75 % mee eens.
Ik stel een verbetering: Participatiebanen voor belangrijke maatschappelijke activiteiten
=uitkering plus aanvulling tot minimumloon.
Als je dat met me eens bent zijn we het weer 100 % eens.
argument: Minimumloon kent geen draagkracht