vrijdag 22 april 2011

Geen kringloopvouchers voor Haarlemse minima!

Leven in armoede is verschrikkelijk. Het is daarom goed dat gemeenten, en dus ook de gemeente Haarlem, een beleid hebben om mensen uit de armoede te krijgen en ze – zolang ze er in zitten – adequaat te ondersteunen als dat nodig is. Dat laatste doen we door middel van de bijzondere bijstand. Onder strikte voorwaarden kunnen mensen een extra bedrag krijgen om uitgaven te doen die noodzakelijk zijn, maar die ze zich niet kunnen permitteren. Daarbij gaat het met name om zaken als een koelkast, een fornuis en een wasmachine. In het kader van de vernieuwing van het minimabeleid wil wethouder Nieuwenburg (PvdA) dat bedrag niet langer in geld uitkeren, maar in zogenaamde 'vouchers' voor de kringloopwinkel. Dat betekent enerzijds dat deze mensen niet langer zelf de keuze hebben waar ze hun spullen halen, en anderzijds dat ze zijn aangewezen op tweedehands spullen. Ik heb daar grote moeite mee. Als liberaal geloof ik in de eigen kracht van mensen. Dat betekent ook dat we ze in staat achten hun eigen keuzes te maken. Dus ook waar je je spullen haalt. Ten tweede vind ik het toebedelen van tweedehands spullen aan mensen die al niet veel hebben en zijn aangewezen op de bijstand onaanvaardbaar stigmatiserend. Niet omdat ze 'zielig' zouden zijn en geknuffeld zouden moeten worden met een nieuwe wasmachine, maar gewoon omdat mensen niet nog eens bevestigd hoeven te worden in hun ellende door ze te verplichten tot de aanschaf van tweedehands spullen. Minima zijn, net als alle andere mensen, doorgaans uitstekend in staat om hun eigen keuzes te maken en die te verantwoorden. Om die reden diende mijn fractie gisteren samen met de SP een motie in om de wethouder van dit onzalige plan af te helpen. Wat ons betreft kan hij zich de moeite besparen om dit voorstel nader uit te werken. Zonde van de tijd en de inzet van de ambtenaren. De motie werd helaas niet breed gesteund, maar de Haarlemse sociaaldemocratie werd wel even links en rechts ingehaald als het gaat om de manier waarop we omgaan met mensen in de verdrukking.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten