vrijdag 8 april 2011

Het beeld van de dakloze

De afgelopen maanden was er in Haarlem veel belangstelling voor het thema dakloosheid. Dat kwam vooral door de discussie over de vestiging van een nieuwe opvang voor daklozen. Die moet de oude gribus die nu door moet gaan 'opvang' vervangen. Helaas is het imago van daklozen niet best. En natuurlijk zijn er daklozen die overlast veroorzaken. De manier waarop in de discussies in de stad deze groep echter categoriaal werd weggezet als een soort melaatsen die het aanzien van het centrum zouden verzieken, heeft mij diep geraakt. In een brief aan de raad schreef men bijvoorbeeld dit:

' Bezoekers kunnen nauwelijks anders dan via de Gedempte Oude Gracht de stad in rijden. En wat zien ze dan als eerste: een haag van drank- en drugsverslaafden en daklozen (tenminste 209 + 509 personen) die ze als het ware verwelkomen in de stad! Wat doet dit voor het het imago van Haarlem? Wordt Haarlem ooit nog de gezelligste stad van Nederland?' Wat mij betreft gaan we zo niet met mensen om. Deze stigmatisering past ons niet. Gelukkig is er van de week iets gebeurd dat deze Haarlemmers een hart onder riem steekt. De Haarlemse emancipatieprijs (beter bekend als de kenauprijs) werd dit jaar toegekend aan krant van de daklozen, het straatjournaal. En juist vanwege het feit dat dit project de emancipatie van deze groep bevordert en de achterstelling probeert op te heffen. De discussie rond de daklozenopvang toonde pijnlijk genoeg aan dat dat dus hard nodig is!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten