dinsdag 31 mei 2011

Het bedrog van Viva!

Er is de afgelopen tijd veel te doen rond de thuiszorg die de Viva! Zorggroep in Haarlem verzorgt. Viva! heeft namelijk financiele problemen. En om die het hoofd te bieden heeft men bedacht dat het personeel maar even flink salaris (20%) moet inleveren. Voor medewerkers die daar niet aan mee willen werken wordt een ontslagvergunning aangevraagd. Daarbij meldt Viva! voortdurend dat ze de salarissen niet meer kan betalen omdat de gemeenten te weinig zouden betalen. In Haarlem is dat in ieder geval NIET het geval. Bij de aanbesteding hebben we met elkaar gekozen voor een minimumprijs. Zorgaanbieders mochten niet intekenen onder bedrag per uur van rond de twintig euro. Juist om dit soort problemen te voorkomen. Dat Viva! desondanks in de problemen is gekomen en drie miljoen 'mist' ligt toch echt aan de bedrijfsvoering van Viva!. En dat Viva! zich als werkgever op deze manier manifesteert, is toch ook echt de verantwoordelijkheid van Viva!. Zoals wethouder Van der Hoek al verschillende keren uitlegde, kan de gemeente er op dit moment (helaas) niets aan doen. Het contract is gesloten, Viva! levert wat ze moet en het personeels'beleid' is een zaak tussen de werknemers en Viva!. Ik heb begrepen dat de rechter zich daar binnenkort over buigt. Laten we er het beste van hopen. In het belang van de werknemers en – niet in de laatste plaats – de clienten in Haarlem.