dinsdag 27 december 2011

Occupy of pre-occupied?

Volgens de Occupy ‘beweging’ en Haarlem is er een vetexa0tussen mij en die beweging. Ik zou haatzaaien en opruien. Ik zou leugens de wereld in helpen. Zowel persoonlijk als via politieke media. Ik zou het gevaar uitlokken en omdat ik de occupiers betitel als kampeerders en niet-werkende uitkeringstrekkers zouden hordes VVD-jongeren ‘s nachts onrust komen stoken. Ik zou mensenrechten aan mijn laars lappen. En ik zou de discussie uit de weg gaan. Verantwoording en excuses worden geeist. Ik doe zomaar een greep uit de berichten die ik de afgelopen dagen mocht ontvangen. De scheldwoorden, gestelde eisen en ultimatums laat ik maar even achterwege.

Wat ik nou zelf eigenlijk wel grappig vind, is dat die hele occupy-beweging me nagenoeg niet interesseert en de individuele occupiers in Haarlem al helemaal niet. Wat kan mij het schelen of ze werken of een uitkering hebben? Iedereen mag denken en zeggen wat hij of zij wil. Zolang het maar binnen de bandbreedte blijft die we als democratische samenleving hebben bepaald. En dan komen we op het punt waar het mij vanaf het begin van Occupy in Haarlem om gaat. De bandbreedte van het begrip ‘demonstratie’. En dat is niet een discussie tussen mij en Occupy, maar een discussie tussen mij en de Burgemeester. Want het is de Burgemeester die het nieuwe fenomeen van de inrichting van een tentenkamp op openbaar terrein door een protestorganisatie heeft aanvaard als demonstratie. Dat is zijn goed recht, maar het zou nadrukkelijk niet mijn keuze zijn geweest. Het heeft immers nogal wat consequenties, met name op het gebied van de veiligheid. Ook de veiligheid van degene die de actie voeren. En dat betekent dat inzet van politie nodig is. Maar wacht even, kan die dat aan en heeft die daar allemaal tijd voor? En omdat het mijn taak als raadslid is om het college te controleren ben ik daar naar de Burgemeester, die uiteindelijk niets anders meer kon doen dan kiezen voor het ‘theedrinkmodel’ uiterst kritisch over geweest. Dat de Occupiers me dat niet in dank afnemen, begrijp ik maar al te goed. Zij werden immers op hun wenken bediend door de Burgemeester om hem vervolgens te verwijten dat hij niet voldoende doet voor hun veiligheid. En dan komen we op het enige punt waar de Occupiers en ik met elkaar te maken hebben en dan blijkt ook nog dat we daarover helemaal niet van mening verschillen. Immers, als je een demonstratie toestaat moet je er ook voor zorgen dat demonstranten beschermd worden tegen (hier stond per ongeluk ‘door’) mensen die het niet met hen eens zijn. En omdat je dat bij deze vorm van protest als overheid volgens mij nou eenmaal niet kan doen zonder bovenmatige en kostbare inzet van de politie was en ben ik van mening dat het hele kampement nooit als demonstratie had mogen worden aangemerkt. En dat heeft niets te maken met de vraag of dat wat de Occupiers te melden hebben mij wel of niet aanstaat. En dat wil ik ook best aan de Occupiers zelf uitleggen, maar een uitnodiging voor een gesprek heeft mij nooit bereikt en de hand die ik afgelopen donderdag uitstak is vooralsnog niet aangenomen. En dat is jammer.

De Occupiers en hun sympathisanten lijken vooral gepreoccupeerd met de VVD als de belichaming van het kwaad dat zij nou juist willen bestrijden, mijn persoonlijk leven en hun mening over de manier waarop ik mijn werk als raadslid doe. En ook dat is ieders goed recht, maar vergoelijkt niet het disrespect en de intimidaties waar ik de afgelopen dagen aan ben blootgesteld. Want die bevinden zich op het randje van wat we in dit land toelaatbaar achten als het gaat om gedrag tegen politici. Maar kennelijk wordt ook daar de grens opgezocht. Er werd gevraagd om verantwoording en excuses. Die verantwoording heb ik nu gegeven.
29/12/2011 at 20:03

skopzuh@gmail.com zegt:

Wouter,
Democratie in dit land is allang niet meer wat het is geweest. Dit geld ook voor het recht op protest uitgevoerd in welke vorm dan ook. Als wij willen protesteren tegen het systeem moeten wij ons verantwoorden tot we erbij neervallen. Informeren van gemeente en politie is daar een groot onderdeel van. Meerdere malen hebben wij acties uitgevoerd waarop we de volgende dag werden aangesproken door de gemeente om dit in vervolg wel even te melden in verband met de veiligheid van ons en de omgeving waarin we de actie uitvoeren. Gaven wij dit zelf aan in verband met onze veiligheid, dan was de steun van de gemeente ver te zoeken. Dat u aangeeft dat wij door de burgemeester op onze wenken zijn bediend, is de eerste van feitelijke onwaarheden.

Donderdag ( 22 dec volgens mij ) heb ik heel even de kans gehad om u iets te overhandigen en het had mij deugd gedaan als u dan ook even had blijven staan ipv naar buiten te lopen. Als u dat een hand reiken noemt, noem ik dat weglopen voor een gesprek die wij op dat moment hadden kunnen aangaan. Dat u ons nooit de mogelijkheid heeft geboden 1 op 1 met u in gesprek te gaan terwijl wij meerde malen ( Krant en radio en persoonlijk ) u die kans hebben wel hebben gegeven, is ronduit belachelijk. Als u kan schrijven over ons, kan spreken over ons, kan u ook langskomen of ons uitnodigen. wij reiken de hand naar U. Niet andersom.

Ik quote u even : * Immers, als je een demonstratie toestaat moet je er ook voor zorgen dat demonstranten beschermd worden door mensen die het niet met hen eens zijn*

Als u denkt dat de mensen die ons beschermen het niet met ons een zijn, slaat u de plank weer eens volledig mis. Steun van mensen is er genoeg, ook bij de politie. Ook deze mensen voelen elke dag de klappen van de crisis. Alleen zullen hun moeten uitvoeren wat hun wordt opgedragen. Zo niet hebben ze kans hun baan te verliezen. Waar is die vrijheid voor die mensen?

Zo kan ik nog wel even doorgaan met het ontleden van uw collum maar waar het in feite op neerkomt is dit :

*Recht op protest staat in de grondwet en er staat niet vermeld in welke vorm dat wel of niet uitvoerbaar is. Als u het ziet als kamperen is dat u goed recht. Wij zien het wel als protesteren en dat recht hebben wij ook. als U vind dat wij er nooit hadden mogen staan is u mening inderdaad in strijd met het recht van de mens!

*Informeren voordat u onwaarheden vermeld lijkt mij slimmer dan zomaar iets opkladderen. Dit is niet heel erg netjes naar uw kiezers toe. Die u er op vertrouwen zo goed mogelijk het woord van het volk te verkondigen en hopen dat uw informatie ook juist is. Geloven in een leugen is wat we al decennia’s doen. Geloven in de mens waaraan je je stemt geeft ook. Misbruik dat vertrouwen niet.

*Wij hebben niks met de politiek te maken. Ik geloof dat die geen enkele vorm van macht heeft. Wij zijn er ook voor u en helemaal voor u nageslacht. U bent niet dom en ziet ook dat we als maatschappij er flink op achteruit aan het gaan zijn. U ziet ook dat geld de belangrijkste factor is ipv de mens. U weet dat. het komt niet goed door maar hetzelfde steeds te blijven uitvoeren jaar na jaar na jaar. WE moeten nu iets doen.

Om even zelf een mening te geven over de VVD ( staat compleet los van de occupygedachte ) Waar de partij onwijs goed in is om te denken dat ze een monopoly hebben op de waarheid. En daarom maar denken dat ze alles kunnen schrijven en zeggen zonder daadwerkelijk op een normale manier met mensen in gesprek te gaan. De partij kijkt allang niet meer naar zijn leden maar wil overleven en regeren in dit systeem omdat zij denken wel iets te kunnen doen aan deze onmacht. Regeren staat voorop. Coalitie aangaan met een partij die elk moment de stekker eruit kan trekken ipv zelf het voortouw te nemen is de normaalste zaak van de wereld. Wil je als politieke partij dat nou echt? Wie is nou de baas in Den Haag? Rutte of Wilders? Maar de VVD wil koste wat het kost regeren zonder te kijken naar wat de consequenties zijn of de samenleving daar van vind. Dat heeft allang niet meer te maken met wat het volk wil.

Nogmaals u staat vrij om een keer een gesprek met mij aan te gaan en u kunt mij ook nu persoonlijk mailen. Grijp deze hand dit keer wel.

Mvg Dirk Lammers ( OccupyHaarlem)
Skopzuh@gmail.com


29/12/2011 at 23:27

 Wouter Rutten zegt:
Beste Dirk,

Dankjewel voor je reactie. Ik ben in eerste instantie blij dat de toonzetting genormaliseerd is. Die staat in schril contrast tot de mail die ik woensdag 21 december van jou (of iemand die met jouw naam tekende?) mocht ontvangen. Wat daar in stond, was op het randje van wat aanvaardbaar is – zo niet eroverheen.

Wat betreft je reactie inhoudelijk allereerst een verontschuldiging. In mijn tekst stond een typefout. Waar ‘als je een demonstratie toestaat moet je er ook voor zorgen dat demonstranten beschermd worden door mensen die het niet met hen eens zijn’ moest natuurlijk staan ‘tegen’ in plaats van ‘door’. Je geeft zelf aan dat de steun van de gemeente ver te zoeken was.

En dan over donderdagavond. We hebben in de hectiek van de pauze tijdens de raadsvergadering kennis gemaakt , elkaar de hand geschud en jij hebt mij iets overhandigd (een overigens interessante tekst, waarvoor nog dank). Jij gaf aan toch echt een keer een gesprek te willen hebben en ik heb dat gehonoreerd – dat bedoel ik met de hand uitsteken. Toen ik vervolgens voorstelde om even een kop koffie te pakken en buiten even verder te praten moest jij naar de WC. Ik heb daarna vergeefs op je gewacht en na de raadsvergadering was je weg. Het klinkt allemaal plat, maar volgens mij is er dan gewoon sprake van een misverstand en niet van weglopen. Niet door jou en niet door mij. Dat mij nooit een uitnodiging heeft bereikt neem ik niet terug. Overigens heeft eenieder te allen tijde de mogelijkheid om met mij en/of mijn fractie in gesprek te gaan. We houden nota bene spreekuur. Daar zijn geen ultimata of eisen voor nodig. Hooguit een normale bejegening.

Kortom, we hebben elkaar kennelijk de hand gereikt zonder dat te beseffen. Ik zal na het reces contact met je opnemen om een afspraak te maken.

Wouter.


30/12/2011 at 14:16

 Dirk lammers zegt:

Beste Wouter,

Allereerst dank voor je reactie. De uitnodiging zal ik dan ook met beide handen aangrijpen. Dat we elkaar zijn misgelopen in de hectiek ben ik helemaal met je eens. Helaas was ik met meerdere personen die allemaal voor de pauze al wegliepen. Dit tot gevolg dat ik mijn tijd moest indelen op een zodanige manier dat ik iedereen ( Stichting Houtmanpad, Waar we als het goed is wel op 1 lijn zitten als ik dat goed heb begrepen in de raadsvergadering? + Groenlinks. Die wij steunen als het om het dichthouden van de winkeldeur gaat ) Helaas moest ik me toen ook weer naar het kamp begeven. De volgende keer zijn er genoeg mensen aanwezig om netjes met u een gesprek aan te gaan. Ik wacht uw uitnodigen af en spreek u in het nieuwe jaar! Fijne jaarwisseling gewenst voor u en uw familie.

Mvg Dirk Lammers

vrijdag 16 december 2011

Nu klaar met discussie over het Scharlaken Koord!

Sinds 2009 kennen we in Haarlem een uitstapprogramma voor prostituees. Een prima zaak. Dat programma werd bekostigd door de Rijksoverheid en uitgevoerd door het Scharlaken Koord. En daar was iets mee. Het Scharlaken Koord wierf namelijk uitsluitend christelijk personeel. En dat leidde tot de verdenking dat men de levensovertuiging zou opdringen aan de prostituees. De VVD was daar destijds ook uiterst argwanend over. Dus steunden we het idee om een jaar met het Scharlaken Koord in zee te gaan. En daarna verder te kijken en in de tussentijd om te zien naar alternatieven voor het Scharlaken Koord. Ondertussen stopte het rijk de financiering maar vroeg de gemeente wel om door te gaan met het project. Onze coalitie vond daar dekking voor in de begroting en de raad stemde in met dit buget voor de komende twee jaar. Dat bracht ons natuurlijk wel weer voor de keuze: wie mag het dan uitvoeren? Moet dat dan het Scharlaken Koord zijn, inclusief de christelijke grondslag, of zijn er inmiddels reele en werkbare alternatieven? En wat is er danxa0feitelijk ‘mis’ met het Scharlaken Koord? Uit niets is immers gebleken dat de geloofsovertuiging wordt opgedrongen aan prostituees. We hebben er uitvoerig over gesproken in de commissie en ik vind dat we nu op moeten houden met de discussie over het Scharlaken Koord. We hebben de alternatieven bekeken. En die zijn niet reeel en werkbaar. Dan moet je een keuze maken. En ook ophouden met tegen het Scharlaken Koord zeggen ‘u krijgt de klus bij gebrek aan beter’. Dus wat mij betreft is het eenvoudig. We hebben geld tot 2014 en tot die tijd mag Scharlaken Koord het programma uitvoeren.