vrijdag 16 december 2011

Nu klaar met discussie over het Scharlaken Koord!

Sinds 2009 kennen we in Haarlem een uitstapprogramma voor prostituees. Een prima zaak. Dat programma werd bekostigd door de Rijksoverheid en uitgevoerd door het Scharlaken Koord. En daar was iets mee. Het Scharlaken Koord wierf namelijk uitsluitend christelijk personeel. En dat leidde tot de verdenking dat men de levensovertuiging zou opdringen aan de prostituees. De VVD was daar destijds ook uiterst argwanend over. Dus steunden we het idee om een jaar met het Scharlaken Koord in zee te gaan. En daarna verder te kijken en in de tussentijd om te zien naar alternatieven voor het Scharlaken Koord. Ondertussen stopte het rijk de financiering maar vroeg de gemeente wel om door te gaan met het project. Onze coalitie vond daar dekking voor in de begroting en de raad stemde in met dit buget voor de komende twee jaar. Dat bracht ons natuurlijk wel weer voor de keuze: wie mag het dan uitvoeren? Moet dat dan het Scharlaken Koord zijn, inclusief de christelijke grondslag, of zijn er inmiddels reele en werkbare alternatieven? En wat is er danxa0feitelijk ‘mis’ met het Scharlaken Koord? Uit niets is immers gebleken dat de geloofsovertuiging wordt opgedrongen aan prostituees. We hebben er uitvoerig over gesproken in de commissie en ik vind dat we nu op moeten houden met de discussie over het Scharlaken Koord. We hebben de alternatieven bekeken. En die zijn niet reeel en werkbaar. Dan moet je een keuze maken. En ook ophouden met tegen het Scharlaken Koord zeggen ‘u krijgt de klus bij gebrek aan beter’. Dus wat mij betreft is het eenvoudig. We hebben geld tot 2014 en tot die tijd mag Scharlaken Koord het programma uitvoeren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten