donderdag 16 februari 2012

Kinderpardon? Pardon?!

GroenLinks, PvdA, SP en Actiepartij dienden vandaag een motie x91Kinderpardonx92 in. Dat x91Kinderpardonx92, een landelijke campagne van GroenLinks, zou moeten voorzien in een structurele oplossing voor minderjarige asielzoekers, door hen een verblijfsstatus te verlenen. Het Haarlemse College zou daar bij de minister voor Immigratie & Asiel op aan moeten dringen. Alsof het College al niet zx92n handen vol heeft aan Haarlem zelf.

De gemeenteraad wordt hiermee om een uitspraak gevraagd over een onderwerp waar de landelijke politiek verantwoordelijk voor is. Bovendien zijn er, voor zover bekend, in Haarlem geen kinderen die onder deze mogelijke regeling vallen. We gaan er dus niet over en het speelt niet in Haarlem.

Daarnaast vind ik dat men zich de vraag moet stellen waarom asielzoekers zo lang blijven dat hun kinderen vernederlandsen. Dat komt volgens mij omdat ze worden aangemoedigd door hun belangenbehartigers; asieladvocaten die keer op keer in beroep gaan tegen elke afwijzing. De lange periode van onzekerheid waartegen de motie zich keert, valt niet de overheid aan te rekenen maar de asielzoekers zelf en hun adviseurs. De minister is van plan die procedures te verkorten en asielzoekers na afwijzing sneller uit te zetten. Dan hebben kinderen snel duidelijkheid.

VVD Haarlem heeft tegen deze motie gestemd. Het is lokaal geen onderwerp, de landelijke politiek is voor asielbeleid verantwoordelijk en bij de raad ontbreekt de xe9chte, inhoudelijke kennis om de consequenties van deze motie en de mogelijke aanpassing van dit landelijke beleid te overzien. x91De gemeenteraad wordt hier voor het karretje van GroenLinks gespannen en daar leent de VVD Haarlem zich niet voorx92, besluit Rutten.

vrijdag 10 februari 2012

Controle PGB’s levert meer op dan een half miljoen

In 2011 vond een ’100%’ controle plaats van de PGB's die de gemeente Haarlem uitgeeft aan Haarlemmers voor huishoudelijke hulp. Een PGB is een som geld waarvan de aanvrager zelf zijn hulp kan betalen. Er zijn 814 Haarlemmers aangeschreven die een PGB hadden in 2010. In totaal hadden ze 3,25 miljoen ontvangen. De PGB houders moeten echter wel een goede administratie voeren en kunnen laten zien wat er met het geld is gebeurd, dus alles moet te verantwoorden zijn. De gemeente Haarlem heeft na de ’100%’ controle een half miljoen euro teruggevorderd. De budgethouders hadden geld over, betaalden zwart uit of bleken geen bonnetjes te kunnen overleggen. De controle loont dus. Het gaat niet altijd goed met de PGB’s.

De vraag is echter of je dat de PGB houders altijd volledig aan kan rekenen. Als voorzitter van de ′Kamer’ van de Commissie Beroep- en Bezwaarschriften heb ik bijna vijftig bezwaarschriften behandeld van mensen die het niet eens waren met het feit dat ze geld terug moesten betalen aan de gemeente. Vaak waren die bezwaren niet gegrond en was er simpelweg niet voldaan aan de voorwaarden die bij een PGB horen. Maar het leerde mij ook dat voor sommige mensen – vooral oudere - die voorwaarden ook niet altijd helemaal begrijpelijk zijn. Ik vind dat deze controle dus meer oplevert dan alleen een half miljoen. Het levert ons ook waardevolle inzichten op in hoe de dienstverlening en de communicatie kunnen worden verbeterd. Zo moet duidelijker verteld worden wat nu precies ‘hulp in de huishouding’ is. En moeten burgers beter worden voorgelicht over de mogelijkheid dat ze kunnen kiezen uit ‘zorg in natura’ of een PGB. En dat laatste is vooral belangrijk bij hoog bejaarde mensen. Voor hen is het voeren van de PGB administratie soms simpelweg te ingewikkeld of wordt dat gedurende de looptijd van de ‘beschikking’. Samen met mijn collega raadsleden in de Commissie Beroep en Bezwaarschriften zal ik daarom met een beleidsaanbeveling naar het College en de Commissie Samenleving komen zodat de PGB controle ook op dit gebied loont.

vrijdag 3 februari 2012

Meten met twee maten?

Onlangs stelde het college de basissubsidie aan de Stichting Haarlem-Mutare voor 2010 vast. Een vorstelijk bedrag van 80.000 euro dat natuurlijk wxe9l goed verantwoord moet worden. Namens de VVD stel ik dat dat niet gebeurd is. Daarbij baseer ik me op het feit dat de accountant van de Stichting schreef dat hij zich geen oordeel kon vormen over de getrouwheid van de jaarrekening. Geen accountantsverklaring dus. En dat is voor de gesubsidieerde instellingen in Haarlem, zoals het Patronaat waar ik voorzitter van de Raad van Toezicht was, doorgaans een groot probleem. De subsidieverordening vereist namelijk dat er een accountsverklaring moet worden overlegd. Maar de Stichting Stedenband Haarlem-Mutare kwam er mee weg. Die werd 'geholpen' en kon ineens volstaan met alleen een rechtmatigheidsverklaring. Daaruit blijkt naar mening van het college voldoende dat het geld besteed is aan het doel waar het voor bedoeld is: organisatiekosten en een cocördinator. Ik vind dat subsidiëren om het subsidiëren. Want natuurlijk betalen we organisaties om zich te organiseren. Maar we vragen ze ook om prestaties te leveren door activiteiten te organiseren. Want dáár gaat het natuurlijk om. Ook in het geval van de Stichting Stedenband Haarlem-Mutare. Die wordt geacht om activiteiten in Haarlem en Mutare te organiseren waar mensen daar en hier beter van worden. Maar of de Stichting daar in 2010 werkelijk in geslaagd is blijft een raadsel. De gemeente betaalt de Stichting om iets te organiseren, maar ziet niet toe of er daadwerkelijk iets georganiseerd wordt. Het enige wat er feitelijk gebeurt met de subsidie is het in stand houden van een stichting die kan leunen op de sympathie van een groot deel van het linkse deel van de gemeenteraad dat in deze discussie verwijst naar het jaarverslag van de Stichting. Dáár zou in te lezen zijn wat de Stichting allemaal heeft georganiseerd. Nog los van het feit dat dat jaarverslag niet eens op de website van de stichting te vinden is, is dat natuurlijk niet de manier waarop de gemeenteraad en burgers zich kunnen informeren over de effectiviteit van de besteding van belastinggeld. Daar hoort de overheid zich openbaar voor te verantwoorden. In het geval van de Stichting Stedenband Haarlem-Mutare is dat onvoldoende gebeurd. Er is gemeten met twee maten en alle gesubsidieerde organisaties die zich jaarlijks inspannen om een goedgekeurde jaarrekening te presenteren is onrecht aangedaan. De VVD zal zich ervoor inspannen dat de ruimte die het college zich hierin heeft gepermitteerd snel tot het verleden zal behoren.07/02/2012 at 12:09

Dik Bol zegt:
Beste Wouter,

Fijn dat jij zo voor transparantie bent. Dat zijn wij als stedenband Haarlem-Mutare ook. Daarom staan sinds jaar en dag onze jaarverslagen op onze site. Jammer dat je op onze site ons jaarverslag 2010 niet kon vinden. Voor de goede lezer. Hij staat gewoon sinds maanden op de openingspaginahttp://www.haarlem-mutare.nl . Om het je makkelijk te maken zelfs met een foto van de voorpagina. Even klikken en je hebt het pdf file te pakken. Ook de andere jaarverslagen zijn op onze site te vinden. Moet je klikken op het knopje publicaties. Staan de jaarverslagen 2009, 2008, en 2007. Als je eerdere jaarverslagen wilt inzien kun je altijd mailen. Op die publicatiesite staan ook zo’n 50 filmpjes die je op Youtube kunt zien. Is wat makkelijker misschien.

We zijn heel transparant en onze site krijgt ook zo’n kleine 50.000 bezoekers per jaar. Maar als dat niet genoeg is zijn we altijd bereid zaken extra toe te lichten, maar ja dan moet je wel willen lezen of luisteren.

Dik Bol
Coördinator Stedenband Haarlem-Mutare