vrijdag 10 februari 2012

Controle PGB’s levert meer op dan een half miljoen

In 2011 vond een ’100%’ controle plaats van de PGB's die de gemeente Haarlem uitgeeft aan Haarlemmers voor huishoudelijke hulp. Een PGB is een som geld waarvan de aanvrager zelf zijn hulp kan betalen. Er zijn 814 Haarlemmers aangeschreven die een PGB hadden in 2010. In totaal hadden ze 3,25 miljoen ontvangen. De PGB houders moeten echter wel een goede administratie voeren en kunnen laten zien wat er met het geld is gebeurd, dus alles moet te verantwoorden zijn. De gemeente Haarlem heeft na de ’100%’ controle een half miljoen euro teruggevorderd. De budgethouders hadden geld over, betaalden zwart uit of bleken geen bonnetjes te kunnen overleggen. De controle loont dus. Het gaat niet altijd goed met de PGB’s.

De vraag is echter of je dat de PGB houders altijd volledig aan kan rekenen. Als voorzitter van de ′Kamer’ van de Commissie Beroep- en Bezwaarschriften heb ik bijna vijftig bezwaarschriften behandeld van mensen die het niet eens waren met het feit dat ze geld terug moesten betalen aan de gemeente. Vaak waren die bezwaren niet gegrond en was er simpelweg niet voldaan aan de voorwaarden die bij een PGB horen. Maar het leerde mij ook dat voor sommige mensen – vooral oudere - die voorwaarden ook niet altijd helemaal begrijpelijk zijn. Ik vind dat deze controle dus meer oplevert dan alleen een half miljoen. Het levert ons ook waardevolle inzichten op in hoe de dienstverlening en de communicatie kunnen worden verbeterd. Zo moet duidelijker verteld worden wat nu precies ‘hulp in de huishouding’ is. En moeten burgers beter worden voorgelicht over de mogelijkheid dat ze kunnen kiezen uit ‘zorg in natura’ of een PGB. En dat laatste is vooral belangrijk bij hoog bejaarde mensen. Voor hen is het voeren van de PGB administratie soms simpelweg te ingewikkeld of wordt dat gedurende de looptijd van de ‘beschikking’. Samen met mijn collega raadsleden in de Commissie Beroep en Bezwaarschriften zal ik daarom met een beleidsaanbeveling naar het College en de Commissie Samenleving komen zodat de PGB controle ook op dit gebied loont.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten