donderdag 16 februari 2012

Kinderpardon? Pardon?!

GroenLinks, PvdA, SP en Actiepartij dienden vandaag een motie x91Kinderpardonx92 in. Dat x91Kinderpardonx92, een landelijke campagne van GroenLinks, zou moeten voorzien in een structurele oplossing voor minderjarige asielzoekers, door hen een verblijfsstatus te verlenen. Het Haarlemse College zou daar bij de minister voor Immigratie & Asiel op aan moeten dringen. Alsof het College al niet zx92n handen vol heeft aan Haarlem zelf.

De gemeenteraad wordt hiermee om een uitspraak gevraagd over een onderwerp waar de landelijke politiek verantwoordelijk voor is. Bovendien zijn er, voor zover bekend, in Haarlem geen kinderen die onder deze mogelijke regeling vallen. We gaan er dus niet over en het speelt niet in Haarlem.

Daarnaast vind ik dat men zich de vraag moet stellen waarom asielzoekers zo lang blijven dat hun kinderen vernederlandsen. Dat komt volgens mij omdat ze worden aangemoedigd door hun belangenbehartigers; asieladvocaten die keer op keer in beroep gaan tegen elke afwijzing. De lange periode van onzekerheid waartegen de motie zich keert, valt niet de overheid aan te rekenen maar de asielzoekers zelf en hun adviseurs. De minister is van plan die procedures te verkorten en asielzoekers na afwijzing sneller uit te zetten. Dan hebben kinderen snel duidelijkheid.

VVD Haarlem heeft tegen deze motie gestemd. Het is lokaal geen onderwerp, de landelijke politiek is voor asielbeleid verantwoordelijk en bij de raad ontbreekt de xe9chte, inhoudelijke kennis om de consequenties van deze motie en de mogelijke aanpassing van dit landelijke beleid te overzien. x91De gemeenteraad wordt hier voor het karretje van GroenLinks gespannen en daar leent de VVD Haarlem zich niet voorx92, besluit Rutten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten