vrijdag 3 februari 2012

Meten met twee maten?

Onlangs stelde het college de basissubsidie aan de Stichting Haarlem-Mutare voor 2010 vast. Een vorstelijk bedrag van 80.000 euro dat natuurlijk wxe9l goed verantwoord moet worden. Namens de VVD stel ik dat dat niet gebeurd is. Daarbij baseer ik me op het feit dat de accountant van de Stichting schreef dat hij zich geen oordeel kon vormen over de getrouwheid van de jaarrekening. Geen accountantsverklaring dus. En dat is voor de gesubsidieerde instellingen in Haarlem, zoals het Patronaat waar ik voorzitter van de Raad van Toezicht was, doorgaans een groot probleem. De subsidieverordening vereist namelijk dat er een accountsverklaring moet worden overlegd. Maar de Stichting Stedenband Haarlem-Mutare kwam er mee weg. Die werd 'geholpen' en kon ineens volstaan met alleen een rechtmatigheidsverklaring. Daaruit blijkt naar mening van het college voldoende dat het geld besteed is aan het doel waar het voor bedoeld is: organisatiekosten en een cocördinator. Ik vind dat subsidiëren om het subsidiëren. Want natuurlijk betalen we organisaties om zich te organiseren. Maar we vragen ze ook om prestaties te leveren door activiteiten te organiseren. Want dáár gaat het natuurlijk om. Ook in het geval van de Stichting Stedenband Haarlem-Mutare. Die wordt geacht om activiteiten in Haarlem en Mutare te organiseren waar mensen daar en hier beter van worden. Maar of de Stichting daar in 2010 werkelijk in geslaagd is blijft een raadsel. De gemeente betaalt de Stichting om iets te organiseren, maar ziet niet toe of er daadwerkelijk iets georganiseerd wordt. Het enige wat er feitelijk gebeurt met de subsidie is het in stand houden van een stichting die kan leunen op de sympathie van een groot deel van het linkse deel van de gemeenteraad dat in deze discussie verwijst naar het jaarverslag van de Stichting. Dáár zou in te lezen zijn wat de Stichting allemaal heeft georganiseerd. Nog los van het feit dat dat jaarverslag niet eens op de website van de stichting te vinden is, is dat natuurlijk niet de manier waarop de gemeenteraad en burgers zich kunnen informeren over de effectiviteit van de besteding van belastinggeld. Daar hoort de overheid zich openbaar voor te verantwoorden. In het geval van de Stichting Stedenband Haarlem-Mutare is dat onvoldoende gebeurd. Er is gemeten met twee maten en alle gesubsidieerde organisaties die zich jaarlijks inspannen om een goedgekeurde jaarrekening te presenteren is onrecht aangedaan. De VVD zal zich ervoor inspannen dat de ruimte die het college zich hierin heeft gepermitteerd snel tot het verleden zal behoren.07/02/2012 at 12:09

Dik Bol zegt:
Beste Wouter,

Fijn dat jij zo voor transparantie bent. Dat zijn wij als stedenband Haarlem-Mutare ook. Daarom staan sinds jaar en dag onze jaarverslagen op onze site. Jammer dat je op onze site ons jaarverslag 2010 niet kon vinden. Voor de goede lezer. Hij staat gewoon sinds maanden op de openingspaginahttp://www.haarlem-mutare.nl . Om het je makkelijk te maken zelfs met een foto van de voorpagina. Even klikken en je hebt het pdf file te pakken. Ook de andere jaarverslagen zijn op onze site te vinden. Moet je klikken op het knopje publicaties. Staan de jaarverslagen 2009, 2008, en 2007. Als je eerdere jaarverslagen wilt inzien kun je altijd mailen. Op die publicatiesite staan ook zo’n 50 filmpjes die je op Youtube kunt zien. Is wat makkelijker misschien.

We zijn heel transparant en onze site krijgt ook zo’n kleine 50.000 bezoekers per jaar. Maar als dat niet genoeg is zijn we altijd bereid zaken extra toe te lichten, maar ja dan moet je wel willen lezen of luisteren.

Dik Bol
Coördinator Stedenband Haarlem-Mutare

Geen opmerkingen:

Een reactie posten