woensdag 4 april 2012

Haarlem moet PGB’s in WMO laten bestaan

Deze week wordt in de Tweede Kamer de wijziging van de WMO behandeld. Een belangrijk moment voor de gemeenten. In het regeerakkoord is afgesproken dat de begeleiding uit de AWBZ ondergebracht gaat worden bij de WMO. Daarmee verandert de zorgplicht uit de AWBZ in de compensatieplicht van de WMO en is dat wat mensen wxe9l kunnen uitgangspunt. Die ontwikkeling juich ik van harte toe.xa0

Waar ik minder gelukkig mee ben, is het opheffen van de verplichting voor gemeenten om bij toekenning van een individuele voorziening een PGB te bieden. Het kabinet stelt in plaats daarvan een x91kan-bepalingx92voor. Gemeenten kxfannen daarmee lokaal beleid maken voor het PGB. Wat mij betreft gaat Haarlem dat doen. Namens de VVD zal ik me daar dan ook bij de discussie over de transitie AWBZ en de aanpassingen van de WMO hard voor maken. Keuzevrijheid en zelfregie horen immers bij een liberale kijk op de samenleving. PGBx92s maken dat mogelijk. Natuurlijk kent een PGB het risico van onbedoeld en oneigenlijk gebruik en heeft de regering, vanwege de steeds verder rijzende kosten, de landelijke regeling voor de AWBZ met ingang van 2012 laten vervallen. In het gemeentelijk WMO beleid heeft het PGB echter een succesvolle plek verworven en is het toezicht op het functioneren van het PGB-instrument goed te realiseren. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat er voor burgers niets verandert. Het uitgangspunt van de gemeente is natuurlijk wel dat zaken op het gebied van zorg xe1nders gedaan gaan worden dan voorheen Dus eerst eigen kracht en netwerk, collectief waar het kan en individueel waar nodig. Maar bij dat laatste hoort dus nadrukkelijk de keuze voor een PGB!
08/04/2012 at 14:55

Edo Paardekooper Overman zegt:
Hi Wouter,
Ondanks je ‘gloedvolle betoog’ in de commissie wordt er nog niet heftig instemmend gereageerd op dit mooie voorstel.. Noch afkeurend 4thatmatter.
Ik hoop dat dat later, bijv. in de Raad, wat meer bijval gaat oogsten!
Succes overigens met de ‘goede werken’ en nog een gezellige 2e Paasdag (en wat er over is van de 1e)

hartelijke groet,
Edo