zaterdag 12 mei 2012

Ongerust over privacy Haarlemse burgers

Als liberaal denker hecht ik aan vrijheid. Daarbinnen heeft elk mens recht op privacy. Het gebruik van elektronisch opgeslagen gegevens door de gemeente is daarom aan hele strenge regels en voorwaarden gebonden. Niet elke ambtenaar mag zomaar in een systeem met persoonlijke gegevens gaan zitten rondneuzen. Eén van de meest kwetsbare systemen is Suwinet. In Suwinet kunnen medewerkers van de gemeente met een paar muisklikken een groot deel van de gegevens zien van bijna iedere Nederlander. Onder andere wat je verdient, waar je werkt, of je schulden hebt, hoe je gezin is samengesteld of welke auto je hebt. Het is dus logisch dat de beveiliging van dit systeem de laatste tijd landelijk een hot issue is. Burgers moeten erop kunnen rekenen dat de gemeente zorgvuldig met de gegevens omgaan en dat inzage in die gegevens beperkt is tot het doel dat ermee gediend is. Uit recente onderzoeken van de Inspectie Werk en Inkomen en het Ministerie van SZW komt echter naar voren dat bij 100 gemeenten de beveiliging niet voldoende op orde is. De gemeente Haarlem werkt bovendien met een beveiligingsplan voor Suwinet uit 2009. Dat dateert dus nog uit de tijd van de oude huisvestingssituatie en van vóór de flexibele werkplekken. Dat vind ik op zich al zorgelijk. Zo'n plan hoort immers jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd te worden. Het is belangrijk dat de gemeente dit goed op orde heeft en ik ben er ongerust over dat dat niet het geval is, zeker met de gang van zaken rond de WMO in 2010 in het achterhoofd. Namens de VVD fractie heb ik daarom schriftelijke vragen aan het College gesteld: http://www.vvdhaarlem.nl/-docs-/40240/download.pdf

Geen opmerkingen:

Een reactie posten