zaterdag 26 mei 2012

Toch nog even over de unilocatie

Met een daverende klap kwam afgelopen donderdag het project unilocatie voor verslaafden en daklozen in Haarlem tot stilstand. Nadat de gemeenteraadsfracties, waaronder de VVD, hun eerste reactie op het voorstel tot vestiging aan het Klein Heiligland 84 hadden gegeven, besloten Burgemeester en wethouders het voorstel van tafel te halen. Zonder verdere discussie en zonder de vele vragen die waren gesteld te beantwoorden, waaronder de meest essentixeble:xa0voor welke mensen in de diverse doelgroepen en voor welk openbare ordeprobleem is dit concept nu het juiste antwoord? Mij bekruipt helaas het gevoel dat dat antwoord er simpelweg niet is. In het hele traject naar de bespreking van het voorstel heb ik – en vele raadscollega’s met mij – herhaaldelijk gevraagd om informatie die ons had kunnen helpen om anders, meer positief, naar het voorstel te kijken. Want natuurlijk begrijp ik dat Haarlem een adequate opvang moet bieden voor dak- en thuislozen. Die informatie is echter nooit gekomen en ook op het uur u, de behandeling van het voorstel in de commissievergadering, kwam die informatie niet. Integendeel, het college haalde zonder slag of stoot het voorstel van tafel. We zullen nu van voren af aan moeten beginnen. Je kunt je afvragen waar we met z’n allen de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest, maar ik kies er liever voor om de zaak positief te bekijken. We gaan op zoek naar de beste oplossing. Voor suggesties houdt ik me warm aanbevolen en ik ben blij met de vele reacties van mensen uit de stad die hebben aangegeven mee te willen denken.


26/05/2012 at 14:01

Marius Jaspers zegt:
Als politicus moet je (positief!) verder, dat snap ik. Als toeschouwer verbaas ik me over deze anti-climax: zie http://www.dagklad.nl/2012/05/25/nullificatie-unilocatie/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten