dinsdag 8 mei 2012

Unilocatie naar Klein Heiligland?

De zoektocht naar een vestigingsplaats voor de Unilocatie voor verslaafden en daklozen heeft geleid tot een viertal mogelijke vestigingsplaatsen, die vervolgens aan een haalbaarheidsonderzoek zijn onderworpen. Dat haalbaarheidsonderzoek moet breed worden opgevat: het betreft de uitwerking van de financixeble exploitatie inclusief eenmalige inrichtingskosten, een plan van aanpak ten aanzien van de veiligheid in en om de locatie, de uitwerking van de fysieke inrichting van het pand, de gevolgen van de mogelijke vestiging van de unilocatie in relatie tot de veiligheid en de beheersbaarheid in de directe omgeving. Op 8 mei 2012 heeft het College op basis van de uitkomsten van die haalbaarheidsonderzoeken besloten om de gemeenteraad voor te stellen te kiezen voor Klein Heiligland 84 als vestigingsplaats. De vraag die nu voorligt is dus of de Gemeenteraad daarmee instemt. Met de fractie van de VVD zal ik in eerste instantie beoordelen of de haalbaarheidsonderzoeken voldoen aan de verwachtingen en of de conclusies met betrekking tot de haalbaarheid gedeeld kunnen worden. Omdat voor de VVD beperking van de overlast centraal staat moet vaststaan dat de locatie voldoende beheersbaar gemaakt kan worden zodat de overlast niet onbedoeld op xe9xe9n plek terechtkomt zodat de leefbaarheid eromheen verslechtert.10/05/2012 at 06:50

Rene Donkers zegt:
Om de bewoners van de buurt te overtuigen wordt steeds het argument gebruikt dat het beter en efficixebnt is om alles bij elkaar in de binnenstad te plaatsen, terwijl er tot op heden geen wetenschappelijk bewijs is geleverd. Er zijn steeds meer deskundigen uit de sector die juist tegen een het concept unilocatie in het centrum zijn.

Wouter Kuyck:
Uit het verleden weet ik dat dit heel veel overlast, luidruchtigheid, drankgebruik, gedoe met dealers en rond slingerende spuiten gaat opleveren, en dat elders in Nederland dergelijke unilocaties geen positieve uitwerking hadden op de buurt waar deze werden gevestigd. Wel is bekend dat dergelijke unilocaties gevestigd dienen te worden aan de rand van een stad, waar men ‘de ruimte heeft’, waardoor er geen (nachtelijke) rumoer met en door de daarbij vaak voorkomende inbraken (in auto’s of huizen) in onze buurt ontstaat. Dit is een zeer slechte keus voor de buurt en de doelgroep, die beiden beter verdienen, nl. een passende oplossing. De ‘match’ van deze doelgroep met de buurt is verre van passend, aldus Kuyck.

Roel Jonker:
Ik woon op de Veluwe, 1 van de mooiste plekjes van het land net als het klein heiligland. Wees er zuinig op.

Ben net gepensioneerd. Werkzaam was ik als verslavingsdeskundige en sociotherapeut. Maandelijks op de soepbus bij het Leger des Heils in Zwolle en kampen. Wekelijks in Lelystad in de penitiaire inrichting als voorlichter over drugs en alcohol.Als docent bij Stichting Tactus betreffende alcohol. En begeleider van individueele verslaafden en aan groepen bij Stichting Dimence.Altijd heb ik met veel liefde en zorg rond de client gestaan. Hij heeft daar recht op.

Ik volg de ontwikkelingen in Haarlem betreffende het verslavings beleid, omdat ik er heb gewoond en me zo wie zo betrokken voel bij de doelgroep. Maar wat hier gebeurt tart werkelijk ieders voorstellings vermogen. Hoe haal je het in je hoofd om een grote groep clienten in de binnenstad te halen waarvan je weet dat dit tot in jaren alleen maar ellende geeft. Internationaal staat Haarlem bekend als een fijne stad met zijn vele historie. Hou dit zo. Geen verslaafde doe je er plezier mee door hem in de binnen stad te zetten. Wat een enorm integer gelul dat juist x93Klein Heiliglandx93deze locatie zo uitermate geschikt is voor onze verslaafde mede mens. Alle instellingen mooi Centraal. Landelijk onderzoek wijst uit dat je locaties buiten de stadskernen moet creeren. Kleine voorzieningen. Desnoods in de oude psychiatrische ziekenhuizen in de regio.

Dan kost het maar wat meer geld.

Doe geen domme dingen.Wees wijs denk niet alleen aan je eigen baan door voor deze locatie te stemmen. Je doet KleinHeiligland te kort en zeker de verslaafde.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten