vrijdag 15 juni 2012

Eén cliënt, één contactpersoon, één dienst

Pas geleden kwam ik in contact met een man van een jaar of 34 die een kamer bewoonde. Hij raakte gehandicapt en kon nauwelijks trappen meer lopen. Dat maakt het noodzakelijk om te verhuizen naar een geschikte, wellicht aangepaste, woning. Dat snapt iedereen. Deze man klopte bij de gemeente aan voor hulp. De gemeente moet er volgens de WMO immers voor zorgen dat met mensen een beperking 'gecompenseerd' worden. De gemeente gaf de man een verhuisadvies en stelde een plan van eisen op en dat was het. Zijn verzoek om een tegemoetkoming de verhuiskosten werd afgewezen. De man werd geacht die zelf te kunnen dragen omdat iedereen die op een kamer woont hoort te sparen voor verhuizing naar een eigen woning. De man had echter geen spaargeld. Integendeel. Hij zat in de schuldhulpverlening. Hij kon dus niet verhuizen en zit min of meer opgesloten op een zolderkamer. Ik vroeg hem of hij niet doorverwezen was naar de Bijzondere Bijstand. Het antwoord was 'nee'. Wél was de man in beroep gegaan tegen de beslissing om hem geen verhuiskostenvergoeding vanuit de WMO toe te kennen.

Helemaal los van wat je allemaal inhoudelijk van deze casus kan vinden en of dit soort regelingen allemaal 'moeten', stoorde het mij buitengewoon dat deze man door de gemeente niet adequaat geholpen is. Het geld en de energie die nu gestopt moest worden in een beroepsprocedure inclusief hoorzitting had allemaal bespaard kunnen worden. Hoe? Simpel: door te werken vanuit wat ik de 'één cliënt, één contactpersoon, één dienst' gedachte noem. Volledige Integratie van alles wat de gemeente doet in 'werk & inkomen' en 'welzijn & zorg'. In combinatie met een goede infrastructuur levert dat een hoop op. Nu is het zo dat burgers die eindelijk een gemeenteloket hebben gevonden grote kans maken dat het het verkeerde is. Dat kan beter: één cliënt, één contactpersoon, één dienst.


Bij de behandeling van de nota 'samen voor elkaar' in de commissie, gisteravond, heb ik hier de aandacht voor gevraagd. Haarlem is met die nota, die invulling geeft aan de transities in het sociale domein, wat mij betreft aardig op de goede weg, maar er zal nog een hoop moeten gebeuren voordat we er zijn. Binnenkort wordt het stuk in de raad behandeld en komt dit opnieuw aan de orde. Ik zal me inzetten voor verdere integratie van de beleidsvelden en een goede infrastructuur.