dinsdag 29 januari 2013

Had ik het maar geweten....

Dan had ik het niet gedaan..... dat laatste is natuurlijk stoer om te zeggen en voor een politicus altijd mooi makkelijk achteraf. Balkenende kon daar ook wat van. 'Met de kennis van nu' heette het dan. Maar toch...

In november vorig jaar stemde de raad in met een aantal wezenlijke veranderingen in het minimabeleid in Haarlem. Mijn fractie en ik ook. Uit volle overtuiging. Er lag een goed voorstel dat recht deed aan dat wat we in de stad willen doen en bereiken voor mensen met een minimuminkomen én een behoorlijk liberaal (en dus sociaal) uitgangspunt had.

Eén van de veranderingen betrof de zorgverzekering. De gemeente ging stoppen met het 'Gemeentelijk Extra Pakket'. Een regeling die ooit in het leven was geroepen om ook bijstandsgerechtigden toegang te geven tot een collectieve regeling. Inmiddels zijn er veel meer collectieve regelingen en kan iedereen zélf een regeling vinden. En op de markt kan men goedkoper terecht dan de huidige maandpremie van 138 euro. Het College vergat er echter bij te vertellen dat het pakket dat via de gemeente werd afgesloten een dekking kent die níet door andere verzekeraars wordt aangeboden. Het gemeentelijk pakket vergoedde namelijk de eigen bijdragen vor begeleiding-, persoonlijke verzorging- of verpleging thuis (AWBZ), hulp bij het huishouden en hulpmiddelen (WMO) en vervoer van zieken. En dan is het nog maar zeer de vraag of burgers, met name ouderen, inderdaad goedkoper uit zijn.

Ik vind dat de raad deze consequenties had moeten kennen toen het besluit werd genomen. En dat het College die duidelijk had moeten maken toen het voorstel werd ingediend. Dat dat niet gebeurd is vind ik kwalijk en daarom heb ik schriftelijke vragen aan het College gesteld.

maandag 21 januari 2013

Hij doet het weer!

Ondanks alle pogingen van @Sanoma en @webstreepjelog om het bloggen tot één van de meest frustrerende activiteiten in mijn leven te maken is het hen niet gelukt om me er definitief van af te brengen. Toegegeven, ik heb het sinds juni 2012 niet meer gedaan dus het was ze bijna gelukt. Bijna. Maar niet helemaal. Want dankzij de hulp van Robert Strookman is de hele blog verhuisd naar Blogger. Nieuwe ronde, nieuwe kansen!