zaterdag 18 juli 2009

Gesteggel rond TV5, l’histoire se repete

In het Haarlems Dagblad afgelopen week behoorlijk veel aandacht voor het ‘verdwijnen’ van TV5 van de kabel in Haarlem. Het is toch altijd interessant om te zien hoe sterk televisie leeft. En dat nota bene in het digitale tijdperk. Het gaat hier immers om de analoge doorgifte van een televisiezender via de kabel. Nederland digitaliseert in een hoog tempo en er zijn tal van manieren om zenders die niet analoog worden doorgegeven digitaal te ontvangen. De wereld is nou eenmaal groter dan het coax-kabeltje van UPC. Daarmee wil ik overigens degenen die zich beklagen over deze keuze van UPC niet veroordelen. Integendeel. Het is goed dat consumenten op komen voor hun belangen. En om die belangen te dienen als het gaat om kabeltelevisie hebben we in Nederland iets moois in de mediawet opgenomen: de programmaraad. Probleem is echter dat die niet heel veel te zeggen heeft. De programmaraad heeft slechts zeggenschap over een zevental zenders. Die vormen dan weer met de wettelijk verplichte zenders het ‘basispakket’. En ja, daar maakt TV5 dan weer geen deel van uit. En dat kan ik goed billijken. In de acht jaar dat ik deel heb uitgemaakt van de programmaraad in Haarlem hebben we elk jaar weer de afweging gemaakt: moeten buitenlandse zenders die niet ondertiteld zijn – en dus maar voor een uiterst beperkt deel van de abonnees toegankelijk zijn – deel uitmaken van dat basispakket dat volgens de wet ‘voor elk wat wils moet bieden’. De uitkomst van die afweging was elk jaar hetzelfde: nee. En dat was nu kennelijk ook weer het geval. Ik vind dat volkomen logisch. Hoe jammer het ook is dat UPC vervolgens besluit om bepaalde zenders niet door te geven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten