donderdag 22 augustus 2013

Regentesk schoolbestuur zorgt voor Kafkaeske toestand

Een Haarlemse ouder benaderde mij. Er was een probleem op de basisschool van zijn kinderen. Wat was er gebeurd? Op een ouderavond had hij geluidsopnamen gemaakt en een linkje naar die opname gestuurd aan een aantal andere ouders. Goedbedoeld. De school was er echter minder blij mee en meldde zich bij de directeur van de stichting die deze - en vele andere scholen in de regio - bestuurt. De directeur riep de ouder op het matje. De directeur vond namelijk dat de ouder de wet had overtreden. Ja, hij had zelfs iets strafbaars gedaan! Een gesprek volgde. De ouder verweerde zich dapper. Wat hij had gedaan was misschien niet handig geweest, maar strafbaar was het toch zeker niet. Afgesproken werd dat hij zich zou verontschuldigen naar de betrokkenen. Dat was voor de directeur nog niet voldoende, bleek daarna.

Wat volgde is werkelijk Kafkaësk. De directeur treft 'bestuurlijke maatregelen'. Die bestaan eruit dat de kinderen van school zullen worden verwijderd als de ouder zich nog een keer 'ernstig misdraagt' of anderszins de veiligheid van de school in gevaar brengt. Op vragen op grond van welk reglement de directeur tot die beslissing komt en hoe de procedure verloopt komt geen inhoudelijk antwoord. De directeur stelt zich als een ouderwetse regent op: negeert het feit dat in dit land alleen de rechter bepaalt of iets strafbaar is of niet en sanctioneert kinderen die part noch deel hebben aan de kwestie tussen ouder en schoolbestuur op basis van regels die niet bestaan.

Het bovenstaande incident - waarvan ik hoop dat het uniek is - heeft mij helaas wel duidelijk gemaakt dat het slecht gesteld is met het toezicht op de schoolbesturen. De ouder kan nergens terecht met zijn verhaal. De directeur lijkt almachtig. Dat vind ik levensgevaarlijk. Het liefst draaide ik de hele verzelfstandiging van het openbaar onderwijs terug zodat de gemeenteraad weer een rol kan spelen, maar dat is niet reëel. Waar ik me wel voor in zal spannen de komende tijd is een versterking van de 'tegenmacht' van de schoolbesturen (de medezeggenschap). De scholen zijn er voor de kinderen en de ouders. Niet voor machtswellustige regenten.