donderdag 20 februari 2014

'Eindelijk is de jeugdzorg in de vertrouwde handen van de gemeente Haarlem'

Gisteren vond in De Pletterij een debat over de Jeugdzorg plaats. Namens de VVD reageerde ik op de stelling 'Eindelijk is de jeugdzorg in de vertrouwde handen van de gemeente Haarlem' :

Het vertrouwen in de gemeente begint met het door de gemeente vertrouwen in het vakmanschap van medewerkers in de jeugdzorg. Deze transitie biedt de kans om de jeugdzorg een andere koers te geven: minder nadruk op regels en veiligheid op papier, en meer op een menselijk ingerichte jeugdzorg: ‘instrumenten managen geen risico’s, mensen managen risico’s’. Wat dus belangrijk is, is vertrouwen in het vakmanschap van medewerkers in de jeugdzorg. Dat wil niet zeggen dat we geen zorgen hebben. De drie belangrijkste: 
  1. De privacy: de gemeente mag niet in uw gegevens graaien
  2. Wie zorg nodig heeft moet zorg krijgen: maatwerk mag geen willekeur worden
  3. Vermijd de risico/regelreflex: aanvaard dat niet alle risico's uit te sluiten zijn, wees bereid te leren en te verbeteren.  
Zie ook mijn vorige blog over de veranderingen in de zorg waarin ik negen dilemma's schets.