vrijdag 21 april 2017

Uitglijder over een haringkar

Als er iets is dat de overheid hoog in het vaandel moet hebben staan is het wel zorgvuldigheid. Burgers moeten kunnen vertrouwen op de overheid. En binnen de overheid moet bijvoorbeeld de gemeenteraad kunnen vertrouwen op de informatie die de wethouders geven. De gemeenteraad controleert immers die wethouders. 

De VVD Haarlem heeft helaas moeten vaststellen dat wethouder Sikkema niet zorgvuldig is geweest als het gaat om de herinrichting van de spaarnekade aan de Friese Varkenmarkt. Op die kade staat namelijk al bijna honderd jaar een viskraam. Toen de aannemer begon met het werk leek die viskraam wel bijna vergeten. Tom Poes verzon een list en zette de viskraam een paar meter naar achteren. Probleem opgelost. Voor even. Want de viskraam kwam daarmee nagenoeg tegen een woonboot te staan. Dat levert niet alleen een brandgevaarlijke situatie op maar verzet van de bewoner van die woonboot, die zich bij de gemeente meldde met haar zorgen en klachten. Met een stroperigheid van jewelste werden die zorgen en klachten behandeld. De bewoner vond het allemaal te lang duren en richtte zich tot de Nationale Ombudsman. Die vroeg een reactie aan de gemeente. Geheel in lijn met de onzorgvuldigheid die we al zagen, kreeg de Ombudsman te horen dat er een oplossing was gevonden. Case closed, zou je zeggen. 

Maar niets was minder waar. Die oplossing was er namelijk helemaal niet. Er zijn wel een paar oplossingsmogelijkheden, maar die moesten allemaal nog nader onderzocht worden en overlegd worden met de viskraam, de bewoner van de woonboot en andere betrokkenen die daar bovendien ook nog eens aan mee moeten willen werken. 

Grote afwezige in het hele verhaal was de wethouder, die ook nog eens de schuld van de situatie naar de gemeenteraad probeerde te schuiven. Het was die gemeenteraad, immers, die het zebrapad had willen behouden.  En ja, dat betekende natuurlijk wel dat er parkeerplaatsen moesten verdwijnen en er niet zoveel plaats meer was voor de viskraam. En ja, er wordt gewerkt aan een oplossing maar dat zou nog wel eens tot november kunnen duren.  

De VVD Haarlem is het met deze gang van zaken niet eens. Ten eerste had de wethouder de gemeenteraad beter moeten informeren dat het behouden van het zebrapad zulke grote gevolgen had. Ten tweede mag het nooit zo zijn dat de gemeente onwaarheden verkoopt aan wie dan ook,  de Nationale Ombudsman incluis. Ten derde had de wethouder zich veel actiever moeten opstellen in het oplossen van de problemen en al in een veel eerder stadium haar bestuurlijke verantwoordelijkheid moeten nemen om met de betrokken partijen aan tafel te gaan en tot een zorgvuldige oplossing te komen die recht doet aan alle belangen. Daar ben je wethouder voor. En ten vierde kan het natuurlijk niet zo zijn dat er willens en wetens een brandgevaarlijke situatie in stand wordt gehouden.  

De wethouder heeft beloofd om voor half mei naar de gemeenteraad terug te komen.  De VVD Haarlem wacht dit met ongeduld af maar zal niet aarzelen om de wethouder op haar onzorgvuldigheid aan te spreken en de gemeenteraad voor te stellen de wethouder een opdracht te geven hoe ze dit tot een goed einde moet brengen  Vooralsnog is ze flink uitgegleden over de haringkar.