dinsdag 11 juli 2017

Haarlem aan de slag met integrale kindcentra

Dankzij een motie die ik namens de VVD samen met D66 indiende tijdens de behandeling van de kadernota gaat Haarlem in het belang van de optimale ontwikkeling van kinderen voortvarend aan de slag met het ontwikkelen van een visie op integrale kindcentra. Dat gaat gebeuren samen met de lokale partners zoals kinderopvangondernemers,  organisaties voor peuterspeelzalen, het CJG, het basisonderwijs en ouders. De gemeente neemt een sturende rol op zich en moet de uitvoering van de visie ondersteunen vanuit bijvoorbeeld sport, Jeugdzorg, welzijn, cultuur en mediawijsheid. De motie werd nagenoeg door de hele gemeenteraad gesteund. 

Met deze motie is een belangrijke duw in de goede richting gezet. Het College van Burgemeester en Wethouders benaderden Kindcentra tot nu toe niet heel veel anders dan wat we eigenlijk een 'Brede School' noemen. Oppervlakkig gezien lijken de verschillen tussen een IKC en een Brede School misschien niet zo groot, maar de betrokkenen ervaren wel degelijk verschillen. In het concept van de Brede School blijft de school centraal staan en wordt ander aanbod rondom de visie en de tijden van de school georganiseerd; in een IKC gaat men uit van een integrale en interdisciplinaire aanpak waar naast de school ook andere aanbieders , zoals de kinderopvang en het CJG deel van uitmaken. Dat betekent nu dat er niet alleen door ambtenaren en scholen aan de Kindcentra wordt gewerkt maar met alle betrokken partijen,  waaronder - verreweg het belangrijkste - de ouders. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten